Phát huy vài trò của quần chúng nhân dân trong sự nghiệp bảo vệ an ninh Tổ quốc
Trong các cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước, quần chúng nhân dân đã đóng góp công sức, tính mạng và tài sản, cùng các lực lượng vũ trang nhân dân đấu tranh chống “thù trong, giặc ngoài”, bảo vệ trật tự, trị an. Nhân dân ta đã trở thành chỗ dựa tin cậy của lực lượng Công an nhân dân (CAND) trong đấu tranh chống gián điệp, biệt kích, trừ gian, bảo vệ các lực lượng tham gia kháng chiến, góp phần quan trọng vào nhiệm vụ giữ gìn an ninh, trật tự và thành công chung của cuộc cách mạng.

 Sau khi hòa bình lập lại, thống nhất đất nước, dưới sự lãnh đạo của Đảng, sự hướng dẫn, tổ chức của lực lượng nòng cốt, Nhân dân tiếp tục sát cánh giúp đỡ lực lượng CAND đấu tranh, đập tan âm mưu bạo loạn, lật đổ chính quyền cách mạng của các thế lực thù địch, các tổ chức phản động, tích cực tham gia các phong trào bảo vệ an ninh, trật tự; phòng, chống thiên tai, tệ nạn xã hội, góp phần quan trọng bảo vệ thành quả cách mạng và công cuộc xây dựng, kiến thiết đất nước. Trong thời kỳ đổi mới, hội nhập quốc tế, nhiệm vụ bảo vệ an ninh, trật tự ngày càng nặng nề hơn, Bộ Công an đã có nhiều văn bản chỉ đạo, hướng dẫn đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, tạo điều kiện để Nhân dân được thực hiện quyền làm chủ trên lĩnh vực bảo vệ an ninh, trật tự, nhằm tôn vinh vai trò to lớn của Nhân dân trong sự nghiệp bảo vệ an ninh, trật tự, khẳng định truyền thống đoàn kết, gắn bó máu thịt giữa Nhân dân với lực lượng CAND, ngày 13/6/2005, Thủ tướng Chính phủ đã quyết định lấy ngày 19/8 hằng năm là “Ngày hội Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”.

Đại tá Trần Xuân Ánh, UVBTV Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công an tỉnh tặng quà gia đình chính sách nhân Ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc. Ảnh: Hồ Giang

Trong sự nghiệp bảo vệ an ninh quốc gia và bảo đảm trật tự an toàn xã hội, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã dạy “Công an của ta là Công an nhân dân, vì Nhân dân  mà phục vụ và dựa vào dân mà làm việc”, chính vì vậy, lực lượng CAND trong suốt quá trình xây dựng và trưởng thành đã không ngừng gắn bó máu thịt với Nhân dân, luôn đề cao vai trò, vị trí của Nhân dân, xác định Nhân dân vừa là chủ thể, vừa là đối tượng bảo vệ và luôn phát huy sức mạnh của quần chúng nhân dân trong sự nghiệp bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội. Đảng ủy, lãnh đạo Công an tỉnh đã tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả các văn bản chỉ đạo của Đảng, Nhà nước, Bộ Công an về công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc.

Quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc, hiệu quả các Nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Đảng, Nhà nước, Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an và cấp uỷ, chính quyền địa phương về công tác bảo đảm an ninh, trật tự và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, trọng tâm là Chỉ thị số 11 của Bộ trưởng Bộ Công an về tăng cường công tác dân vận của lực lượng CAND trong tình hình mới; Thông tư số 124 của Bộ trưởng Bộ Công an quy định khu dân cư, xã, phường, thị trấn, cơ quan, doanh nghiệp, cơ sở giáo dục đạt tiêu chuẩn “An toàn về an ninh trật tự”; Quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an quy định tiêu chí phân loại, đánh giá phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc; các Hướng dẫn của Bộ Công an về “Xây dựng, nhân rộng mô hình, điển hình tiên tiến trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”. Đẩy mạnh tuyên truyền công tác xây dựng, củng cố nền an ninh nhân dân, thế trận an ninh nhân dân theo tinh thần Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và bối cảnh tình hình mới, trọng tâm là xây dựng, triển khai thực hiện hiệu quả Đề án thành phần số 10 trong Danh mục các Đề án thành phần triển khai Nghị quyết số 12 của Bộ Chính trị và Đề án số 06 của Đảng ủy Công an Trung ương về “Xây dựng thế trận an ninh nhân dân kết hợp chặt chẽ với thế trận quốc phòng toàn dân vững chắc”. Đẩy mạnh tuyên truyền công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc từ tỉnh đến cơ sở, trong đó lưu ý các tuyến, địa bàn, lĩnh vực trọng điểm, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ bảo đảm an ninh, trật tự trong tình hình mới. Chú trọng đổi mới phương pháp, cách thức, nội dung tuyên truyền, vận động Nhân dân tham gia phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc; nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác phối hợp, hướng dẫn, triển khai xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc.

Công an cơ sở thường xuyên tuyên truyền pháp luật, phát động Nhân dân tích cực tham gia phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ ở địa phương. Ảnh: Mộng Tuyền

Chú trọng nâng cao hiệu quả công tác phối hợp với Quân đội nhân dân, Mặt trận Tổ quốc, các ban, ngành, đoàn thể trong xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc; công tác dân vận của lực lượng CAND. Điển hình là qua tổng kết 10 năm thực hiện Chương trình phối hợp số 09/CTr-BCA-MTTW ngày 01/8/2013 giữa Bộ Công an với Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức thành viên về “Đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trong tình hình mới” và triển khai nhiệm vụ, giải pháp giai đoạn 2023 – 2033 trên địa bàn tỉnh Trà Vinh, giữa 2 ngành đã phối hợp thực hiện được nhiều kết quả đáng ghi nhận như tổ chức trên 344.000 cuộc tuyên truyền, với khoảng 14 triệu lượt cán bộ, hội viên, đoàn viên và quần chúng nhân dân tham dự; phát hành hơn 1.000 đĩa tuyên truyền bằng tiếng Việt và tiếng Khmer; soạn, in ấn, phát hành 9.600 cuốn “Thông tin ANTT cơ sở” cấp phát đến Công an các huyện, thị xã, thành phố và Ban chủ nhiệm các Câu lạc bộ tự quản về an ninh trật tự; đăng, tải hơn 5.000 tin, bài, 900 chuyên mục, phóng sự tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng. Qua đó, Nhân dân đã phát hiện tố giác, tham gia vây bắt 514 vụ, 644 đối tượng phạm pháp hình sự, bắt 156 đối tượng truy nã; cung cấp hơn 40.000 tin có liên quan đến an ninh, trật tự, góp phần triệt xóa gần 11.000 điểm tệ nạn xã hội, góp phần bảo đảm an ninh, trật tự ở địa phương.

Bên cạnh đó, hai ngành đã kịp thời tham mưu đề xuất cấp ủy, chính quyền các cấp chỉ đạo giải quyết các vụ việc mâu thuẫn, tranh chấp trong nội bộ Nhân dân và các vấn đề phức tạp, liên quan đến an ninh, trật tự, không để xảy ra tình huống đột xuất, bất ngờ. Hiện nay, trên địa bàn toàn tỉnh có 85/85 xã đạt chuẩn nông thôn mới, trong đó có gần 40 xã đạt tiêu chí nông thôn mới nâng cao. Đặc biệt, đã vận động cán bộ, đoàn viên, hội viên tích cực tham gia sinh hoạt 18 loại mô hình với trên 1.600 câu lạc bộ, trong đó có một số mô hình điển hình như: “Tuyên truyền, giáo dục, cảm hóa đối tượng tại cơ sở tôn giáo”, “Tuyên truyền, giáo dục, cảm hóa đối tượng tại gia đình và cộng đồng dân cư, “Phát hiện, tố giác, vây bắt tội phạm; “3 giảm, 3 giữ”, “Nông dân 3 tốt”; “Đơn vị tự quản về an ninh, trật tự”… Hiện nay, chất lượng hoạt động của lực lượng Công an xã, Mặt trận tổ quốc, các tổ chức thành viên và lực lượng nòng cốt ở cơ sở ngày càng được nâng lên, hầu hết đã qua các lớp tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ nên đủ sức hoàn thành nhiệm vụ phối hợp bảo vệ an ninh, trật tự ở địa bàn cơ sở.

Thực tiễn cách mạng cho thấy sức mạnh của lực lượng CAND luôn khởi nguồn từ sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân; phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc chính là phong trào cách mạng của Đảng, tạo điều kiện để Nhân dân thực hiện quyền làm chủ, nâng cao năng lực trong thực hiện nhiệm vụ bảo vệ an ninh, trật tự, góp phần phát triển kinh tế, chính trị, xã hội của đất nước.  

Mộng Tuyền

TUYÊN TRUYỀN
Đăng nhập
Thống kê truy cập
  • Đang online: 6
  • Hôm nay: 2194
  • Trong tuần: 32 971
  • Tất cả: 8832927

WEBSITE BAN TUYÊN GIÁO TỈNH ỦY TRÀ VINH

Trưởng Ban biên tập: Trần Quốc Tuấn

Chức vụ: Ủy viên Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy.  

Ghi rõ nguồn "Trang tin điện tử Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Trà Vinh" khi phát hành lại thông tin từ website này.

Chung nhan Tin Nhiem Mang

BAN TUYÊN GIÁO TỈNH UỶ TRÀ VINH

Địa chỉ: số 4, Nguyễn Thái Học, Khóm 4, Phường 1, Thành phố Trà Vinh

Điện thoại: 02943.853574 

Email: btgtutravinh@travinh.gov.vn

Website: tuyengiao.travinh.gov.vn