Chuyển đổi số trong nông nghiệp - tạo bước đột phá trong sản xuất nông nghiệp của người dân ở tỉnh Trà Vinh
Sáng ngày 17/3, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Trà Vinh tổ chức Hội nghị Báo cáo viên cấp tỉnh tháng 3/2023 bằng hình thức trực tiếp kết nối trực tuyến. Đồng chí Trần Quốc Tuấn, Ủy viên Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đến dự và chủ trì Hội nghị. Hội nghị được kết nối với 104 điểm cầu các huyện, xã, phường, thị trấn, có trên 1.900 đại biểu dự.

Đồng chí Trần Quốc Tuấn, Ủy viên Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy phát biểu tại hội nghị

Tại Hội nghị, các đại biểu được nghe Tiến Sĩ Nguyễn Thanh Mỹ, Chủ tịch Hội đồng Quản trị, Tập đoàn Mỹ Lan, thông tin chuyên đề: Chuyển đổi số trong nông nghiệp. Theo đó, việc chuyển đổi số trong nông nghiệp có vai trò rất quan trọng trong sản xuất nông nghiệp hiện nay với việc ứng dụng các công nghệ hiện đại, điện toán đám mây trong giám sát quy trình sản xuất nông nghiệp, giảm thời gian công sức của nông dân, hướng đến nền nông nghiệp bền vững, ứng khó với biến đổi khí hậu trong thời gian tới.

Tiến Sĩ Nguyễn Thanh Mỹ, Chủ tịch Hội đồng Quản trị, Tập đoàn Mỹ Lan thông tin chuyên đề

Đồng chí Trần Quốc Tuấn, Ủy viên Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, thông tin chuyên đề Tổng quan tình hình thế giới và hoạt động đối ngoại của Đảng, Nhà nước năm 2022, dự báo tình hình thế giới và nhiệm vụ công tác đối ngoại năm 2023 và chuyên đề Cục diện chính trị - an ninh, kinh tế thế giới năm 2022 và một số dự báo năm 2023.

Quang cảnh hội nghị

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị và định hướng công tác tuyên truyền trong thời gian tới, đồng chí Trần Quốc Tuấn, Ủy viên Thường vụ Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy  đề nghị Ban tuyên giáo các huyện ủy,thị ủy, thành ủy, các đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy, đội ngũ báo cáo viên các cấp và tuyên truyền viên cơ sở trong thời gian tới ngoài  tuyên truyền các nội dung được báo cáo viên trình bày tại Hội nghị, cần tập trung tuyên truyền thêm một số nội dung trọng tâm sau:

 Thứ nhất, tuyên truyền về ý nghĩa của việc chuyển đổi số trong nông nghiệp. Nhất là việc tiếp cận và ứng dụng các công nghệ kỹ thuật số từ sản xuất đến chế biến, phân phối, tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp, những cơ hội, cả thách thức trong quá trình chuyển đổi số lĩnh vực nông nghiệp, qua đó làm thay đổi nhận thức, cách thức quản lý, sản xuất và tiêu thụ sản phẩm từ truyền thống sang hiện đại và thông minh, chuyển đổi tư duy từ sản xuất nông nghiệp sang phát triển kinh tế nông nghiệp, đảm bảo cho người nông dân có cuộc sống khá giả hơn.

Thứ hai, tuyên truyền các hoạt động đối ngoại và tham dự hội nghị quốc tế quan trọng của các đồng chí lãnh đạo chủ chốt của Đảng, Nhà nước. Đặc biệt là tiếp tục đẩy mạnh thông tin về việc Việt Nam đảm nhiệm cương vị thành viên Hội đồng Nhân quyền LHQ (nhiệm kỳ 2023-2025); khẳng định Việt Nam lần thứ hai trở thành thành viên Hội đồng Nhân quyền LHQ là minh chứng thể hiện nỗ lực bảo đảm quyền con người ở Việt Nam; đóng góp của Việt Nam đối với Hội đồng Nhân quyền nói riêng, LHQ nói chung, góp phần thiết thực nâng cao uy tín và vị thế của Việt Nam trên trường quốc tế.

- Thông tin, tuyên truyền đối ngoại về lịch sử quan hệ hữu nghị với các nước, chú trọng thông tin, tuyên truyền đậm nét các hoạt động đối ngoại kỷ niệm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao, năm chẵn, năm tròn với các nước đối tác sẽ diễn ra trong tháng 3/2023 như với Malaysia (30/3/1973-30/3/2023); với Italya (23/3/1973-23/3/2023).

- Tuyên truyền kết quả chuyến thăm chính thức Singapore và Brunei của Thủ tướng Chính phủ. Khẳng định chuyến thăm góp phần tiếp tục triển khai hiệu quả đường lối đối ngoại của Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng là ưu tiên phát triển quan hệ với các nước láng giềng và ASEAN, trong đó có quan hệ Đối tác Chiến lược với Singapore (một trong những đối tác kinh tế quan trọng hàng đầu của Việt Nam) và Đối tác Toàn diện với Brunei (đối tác quan trọng trong ASEAN và là nơi chứng kiến Việt Nam trở thành thành viên thứ 7 của ASEAN vào tháng 7/1995). Củng cố, tăng cường tin cậy chính trị, thúc đẩy quan hệ hợp tác nhiều mặt giữa Việt Nam với Singapore và Brunei.

Thứ ba, tuyên truyền, nhân rộng mô hình hay, cách làm sáng tạo, hiệu quả trên các lĩnh vực đời sống xã hội. Biểu dương tập thể, cá nhân điển hình trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, việc tiếp tục triển khai thực hiện Kế hoạch số 35-KH/TU, ngày 28/9/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về thực hiện Kết luận 01-KL/TW ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW; chuyên đề năm 2023 "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, khơi dậy khát vọng xây dựng quê hương Trà Vinh phát triển trong giai đoạn mới"; kết quả việc triển khai thực hiện mô hình “Trên làm gương mẫu mực, dưới tích cực làm theo”.

Thứ tư, tuyên truyền về cuộc thi viết chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng lần thứ ba. Khẳng định cuộc thi là sự tiếp nối thành công của 2 cuộc thi viết chính luận về “Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới” năm 2021, 2022 và tiếp tục có sự mở rộng về quy mô tổ chức, thành phần tham gia và thể loại tác phẩm dự thi.Tuyên truyền sâu rộng về Cuộc thi để đông đảo cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân tham gia, thể hiện nhận thức, tình cảm, tâm huyết và trách nhiệm của mình đối với công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, góp phần tạo những chuyển biến mạnh mẽ trong việc thực hiện Nghị quyết số 35-NQ/TW của Bộ Chính trị thời gian tới.

Thứ năm, tuyên truyền về công tác bảo vệ chủ quyền biển, đảo của Việt Nam, gắn với phát triển kinh tế biển. Quan hệ quốc tế và bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền thiêng liêng của Tổ quốc. Tiếp tục tuyên truyền nâng cao nhận thức cho ngư dân trong việc tuân thủ pháp luật khai thác hải sản trên biển, giúp ngư dân nắm chắc phạm vi vùng biển Việt Nam, tự giác chấp hành pháp luật khi hoạt động trên biển, không vi phạm vùng biển nước ngoài đánh bắt hải sản trái phép. Đồng thời, kiên quyết đấu tranh, phản bác các thông tin sai trái, xấu độc, nhất là trên không gian mạng. Kết hợp làm tốt công tác nắm, quản lý, định hướng, kịp thời giải quyết tình hình tư tưởng  cán bộ, đảng viên, các tầng lớp nhân dân về các vấn đề phức tạp nảy sinh.

Thứ sáu, tuyên truyền về công tác phòng chống tham nhũng, tiêu cực; tuyên truyền về tình hình dịch Covid-19 trong tình hình hiện nay, các khuyến cáo của các cơ quan chức năng về phòng, chống dịch bệnh; tuyên truyền về công tác phòng, chống xâm nhập mặn, cháy nổ trong mùa khô, dịch bệnh ở cây trồng, vật nuôi; tuyên truyền, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của người dân; tuyên truyền về các chương trình mục tiêu quốc gia và phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, xây dựng nông thôn mới nâng cao, xây dựng đời sống văn hóa, quy chế dân chủ cơ sở…quyết tâm xây dựng tỉnh Trà Vinh đạt chuẩn nông thôn mới trước năm 2025.

Thứ bảy, tuyên truyền các ngày lễ lớn các sự kiện lịch sử quan trọng của đất nước, của tỉnh và của địa phương như:  Tiếp tục tuyên truyền kỷ niệm 80 năm ra đời “Đề cương văn hóa Việt Nam (1943-2023)” theo Kế hoạch số 104-KH/TU ngày 13/02/2023 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tổ chức các hoạt động kỷ niệm 80 năm ra đời “Đề cương về văn hóa Việt Nam” và Hướng dẫn số 62-HD/BTGTU ngày 27 tháng 02 năm 2023 của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy về tuyên truyền kỷ niệm 80 năm ra đời “Đề cương về văn hóa Việt Nam” (1943-2023); tuyên truyền ngày Giỗ Tổ Hùng Vương (mùng 10 tháng 3 âm lịch); kỷ niệm 110 năm Ngày sinh đồng chí Chu Huy Mân (17/3/1913 - 17/3/2023), lãnh đạo tiền bối tiêu biểu của Đảng và cách mạng Việt Nam; kỷ niệm 92 năm Ngày thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh (26/3/1931 - 26/3/2023); tuyên truyền Đại hội Công đoàn, Đại hội Hội Nông dân cấp cơ sở, nhiệm kỳ 2023-2028…

                                                                                                                                                                Tin, ảnh: Thanh Thùy

Tin khác
1 2 3 4 5  ... 
TUYÊN TRUYỀN
Đăng nhập
Thống kê truy cập
  • Đang online: 8
  • Hôm nay: 251
  • Trong tuần: 27 811
  • Tất cả: 8826957

WEBSITE BAN TUYÊN GIÁO TỈNH ỦY TRÀ VINH

Trưởng Ban biên tập: Trần Quốc Tuấn

Chức vụ: Ủy viên Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy.  

Ghi rõ nguồn "Trang tin điện tử Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Trà Vinh" khi phát hành lại thông tin từ website này.

Chung nhan Tin Nhiem Mang

BAN TUYÊN GIÁO TỈNH UỶ TRÀ VINH

Địa chỉ: số 4, Nguyễn Thái Học, Khóm 4, Phường 1, Thành phố Trà Vinh

Điện thoại: 02943.853574 

Email: btgtutravinh@travinh.gov.vn

Website: tuyengiao.travinh.gov.vn