Hội nghị giao ban báo chí, văn hóa, văn nghệ quí I/2024
0:00 / 0:00

Sáng ngày 03/4/2024, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Trà Vinh phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông, Hội Nhà báo Việt Nam tỉnh Trà Vinh tổ chức Hội nghị giao ban báo chí, văn hóa, văn nghệ quí I/2024, triển khai định hướng công tác tuyên truyền quí II/2024. Các đồng chí: Dương Mỹ Pha - Phó Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; Sơn Hùng - Phó Chủ tịch Hội Nhà báo; Bùi Thống Nhứt - Phó giám đốc Sở Thông tin và truyền thông đồng chủ trì hội nghị.

anh tin bai

Quang cảnh Hội nghị

Trong quí I năm 2024, các cơ quan báo chí, truyền thông, văn hóa, văn nghệ của tỉnh đã thực hiện tốt chỉ đạo, định hướng, hoạt động đúng tôn chỉ, mục đích, tuyên truyền nhiều nhiệm vụ trọng tâm, bằng nhiều hình thức khác nhau. Kịp thời thông tin, tuyên truyền về công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của cấp ủy đảng, chính quyền trong triển khai thực hiện các nhiệm vụ chính trị. Phản ánh khá toàn diện những kết quả nổi bật của các cấp, các ngành, đơn vị, các địa phương trong phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng an ninh, xây dựng Đảng và phản ánh đầy đủ các lĩnh vực của đời sống xã hội. 

anh tin bai

Đồng chí Dương Mỹ Pha - Phó Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy định hướng tuyên truyền

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Dương Mỹ Pha - Phó Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tiếp thu và giải trình những ý kiến đóng góp của các đơn vị, địa phương và các cơ quan báo chí. Để công tác thông tin tuyên truyền đạt chất lượng và hiệu quả cao trong thời gian tới, đồng chí cũng đề nghị các đơn vị, địa phương và các cơ quan báo chí tiếp tục bám sát nhiệm vụ chính trị của tỉnh và bám sát các nội dung được định hướng tuyên truyền của quý II năm 2024, với những nội dung:

Một là: Tuyên truyền kết quả phát triển kinh tế - xã hội quí I/2024, các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh, xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị quí II/2024, gắn với tiếp tục tuyên truyền kết quả việc triển khai thực hiện phương châm hành động của Tỉnh ủy "Đoàn kết - Kỷ cương - Hành động - Sáng tạo - Đột phá - Phát triển".

Hai là: Tiếp tục tuyên truyền kết quả việc triển khai thực hiện các Nghị quyết Hội nghị lần thứ 8, Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XIII). Tuyên truyền, phổ biến các luật, nghị quyết mới được Quốc hội khóa XV thông qua tại kỳ họp lần thứ 6 và kỳ họp bất thường lần thứ 5; Nghị quyết của HĐND tỉnh về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2024.

Ba là: Tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền việc thực hiện 03 chương trình mục tiêu quốc gia (xây dựng nông thôn mới; giảm nghèo bền vững; phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi); các quan điểm, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về mục tiêu giảm nghèo bền vững được nêu trong các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Đảng. Kết quả thực hiện các mục tiêu về xây dựng nông thôn mới, phát triển kinh tế- xã hội vùng đồng bào dân tộc. Tập trung tuyên truyền sự quan tâm, chăm lo của Đảng, Nhà nước, của cấp ủy, chính quyền địa phương đối với đồng bào dân tộc. Trong đó, tuyên truyền đậm nét việc Trung ương và tỉnh quan tâm đầu tư Dự án Trạm bơm Kênh 3 tháng 2 (với tổng vốn đầu tư 244,620 tỷ đồng), để có nguồn nước ngọt phục vụ cho sản xuất và đời sống của bà con.

Tiếp tục tuyên truyền các nhiệm vụ và giải pháp trọng tâm và kết quả việc triển khai thực hiện các chương trình, nghị quyết cụ thể để thực hiện 06 nhiệm vụ trọng tâm và 03 nhiệm vụ đột phá có tính chiến lược trong nhiệm kỳ Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XI

Bốn là: Tiếp tục tuyên truyền, quán triệt chủ trương, đường lối, pháp luật về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực theo quy định của Trung ương và kế hoạch của Tỉnh uỷ về kiểm soát quyền lực, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật đảng và trong hoạt động thanh tra, kiểm toán…góp phần tích cực đẩy lùi tham nhũng.

Tuyên truyền sâu đậm việc triển khai đợt sinh hoạt chính trị, tư tưởng về nội dung hai tác phẩm của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng: “Tự hào và tin tưởng dưới lá cờ vẻ vang của Đảng, quyết tâm xây dựng một nước Việt Nam ngày càng giàu mạnh, văn minh, văn hiến và anh hùng” và “Xây dựng và phát triển nền đối ngoại, ngoại giao Việt Nam toàn diện, hiện đại mang đậm bản sắc “cây tre Việt Nam”.

Năm là: Tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, gắn với việc đẩy mạnh thực hiện xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị, tuyên truyền kết quả 3 năm triển khai thực hiện Kết luận 01-KL/TW; nhân rộng các mô hình hay, cách làm sáng tạo, hiệu quả, trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh;

Sáu là: Tuyên truyền, lan tỏa sâu rộng ý nghĩa của Cuộc thi “Chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng tỉnh Trà Vinh lần thứ I, năm 2024”; tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ lớn và sự kiện lịch sử của đất nước, nhất là sự kiện trọng đại 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2024).

Bảy là: Thông tin tuyên truyền kết quả các chuyến công tác, chuyến thăm của lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chính phủ, góp phần tích cực triển khai đường lối đối ngoại của Đại hội XIII của Đảng; tăng cường tuyên truyền biển, đảo; đẩy mạnh các hoạt động phổ biến đường lối, chủ trương của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước ta về phát triển kinh tế gắn với bảo đảm quốc phòng, an ninh trên biển.

Bé Ba
Tin khác
1 2 3 4 5  ... 
TUYÊN TRUYỀN
Đăng nhập
Thống kê truy cập
  • Đang online: 8
  • Hôm nay: 3866
  • Trong tuần: 8 243
  • Tất cả: 8806291

WEBSITE BAN TUYÊN GIÁO TỈNH ỦY TRÀ VINH

Trưởng Ban biên tập: Trần Quốc Tuấn

Chức vụ: Ủy viên Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy.  

Ghi rõ nguồn "Trang tin điện tử Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Trà Vinh" khi phát hành lại thông tin từ website này.

Chung nhan Tin Nhiem Mang

BAN TUYÊN GIÁO TỈNH UỶ TRÀ VINH

Địa chỉ: số 4, Nguyễn Thái Học, Khóm 4, Phường 1, Thành phố Trà Vinh

Điện thoại: 02943.853574 

Email: btgtutravinh@travinh.gov.vn

Website: tuyengiao.travinh.gov.vn