Hội nghị Báo cáo viên cấp tỉnh tháng 4: thông tin một số nội dung về thành tựu đối ngoại của Đảng, Nhà nước

Chiều ngày 03/4, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị Báo cáo viên cấp tỉnh tháng 4 bằng hình thức trực tiếp. Đồng chí Dương Văn Triệu,  Tỉnh ủy viên, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đến dự, chủ trì  và báo cáo tại Hội nghị.

anh tin bai

Đồng chí Dương Văn Triệu, Tỉnh ủy viên, Phó Trưởng Ban Thường trực  Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy 

Tại Hội nghị, các đại biểu được đồng chí Dương Văn Triệu, Tỉnh ủy viên, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, thông tin các nội dung: (01) Quy định số 140-QĐ/TW, ngày 06/02/2024 của Ban Cán sự đảng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Đảng đoàn Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam và các cơ quan có liên quan đối với các nội dung quan trọng, phức tạp, nhạy cảm trên lĩnh vực văn hóa, văn nghệ; (02) Kết luận số 71-KL/TW, ngày 16/02/2024 của Bộ Chính trị về một số nhiệm vụ, giải pháp lớn triển khai đường lối đối ngoại Đại hội XIII của Đảng; (03) Kết luận số 68-KL/TW ngày 29/12/2023 của Bộ chính trị về việc phát triển quan hệ Việt Nam - Lào, Việt Nam - Cam-pu-chia trong giai đoạn mới; (04) Thành tựu đối ngoại của Việt Nam trong nửa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng.

anh tin bai

                   Quang cảnh hội nghị

Để thực hiện tốt công tác tuyên truyền trong thời gian tới, thay mặt lãnh đạo Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Đồng chí Dương Mỹ Pha, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đề nghị Ban Tuyên giáo các huyện ủy, thị ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy, đội ngũ báo cáo viên các cấp và các cơ quan, đơn vị có liên quan tuyên truyền các nội dung được Báo cáo viên thông tin tại hội nghị hôm nay. Đồng thời, lưu ý một số nội dung trọng tâm như sau:

Thứ nhất, Về công tác đối ngoại.

 Tuyên truyền theo tài liệu “Thành tựu đối ngoại của Việt Nam trong nữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng”. Trong đó nhấn mạnh “Với sự đoàn kết, nỗ lực của toàn đảng, toàn dân, toàn quân, đất nước ta đã khẳng định vị thế, tầm vóc mới trên trường quốc tế”. Thành tựu đó có sự đóng góp rất lớn của công tác đối ngoại, ngoại giao.

“Ngành ngoại giao và đối ngoại đã đạt được nhiều thành tựu quan trọng, có ý nghĩa lịch sử, trở thành điểm sáng đầy ấn tượng trong toàn bộ kết quả, thành tựu chung của đất nước” không chỉ trong năm 2023, mà trong cả giai đoạn nửa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng.

Thứ hai, Tiếp tục tuyên truyền kết quả việc triển khai thực hiện các Nghị quyết Hội nghị lần thứ 8, Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XIII) (Nghị quyết số 42, 43, 44, 45 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng). Tuyên truyền, phổ biến các luật, nghị quyết mới được Quốc hội khóa XV thông qua tại kỳ họp lần thứ 6 và kỳ họp bất thường lần thứ 5; Nghị quyết của HĐND tỉnh về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2024.

Thứ ba, Tuyên truyền tình hình phát triển kinh tế - xã hội:

(1) Về tình hình kinh tế - xã hội trong nước:

Tuyên truyền nhấn mạnh: Những tháng đầu năm 2024, tình hình thế giới tiếp tục diễn biến phức tạp, tiềm ẩn rủi ro. Trên thế giới, xung đột ở Biển Đỏ diễn biến phức tạp; xung đột ở Ukraine, Dải Gaza kéo dài, nghiêm trọng, ảnh hưởng đến chuỗi cung ứng toàn cầu, đe dọa an ninh lương thực, năng lượng; trong khi giá dầu thô, lương thực tăng, tác động đến lạm phát toàn cầu…

Trong nước, kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024 đã ảnh hưởng đến kết quả hoạt động sản xuất, kinh doanh một số ngành, lĩnh vực; thiên tai, biến đổi khí hậu khó lường; rét đậm, rét hại kéo dài…

Trong bối cảnh đó, Chính phủ, các cấp, các ngành, các địa phương đã quyết liệt triển khai các nhiệm vụ, giải pháp đề ra; tập trung chuẩn bị phục vụ đón Tết Nguyên đán, bảo đảm cả nước đón Tết vui tươi, lành mạnh, an toàn, tiết kiệm, nghĩa tình.

Tính chung những tháng đầu năm 2024, hầu hết các lĩnh vực kinh tế - xã hội đạt kết quả tốt hơn so với cùng kỳ năm 2023. Trong đó, kinh tế vĩ mô ổn định, lạm phát được kiểm soát, tăng trưởng được thúc đẩy, các cân đối lớn và an ninh lương thực được bảo đảm.

 (2) Đối với tỉnh:

Tuyên truyền kết quả phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, các ngành, đơn vị địa phương trong quý I/2024; đẩy mạnh tuyên truyền, nâng cao nhận thức, ý thức; lan tỏa quyết tâm chính trị cao trong từng cấp, từng ngành, từng cơ quan, đơn vị để thực hiện phương châm hành động của Tỉnh ủy “Đoàn kết - Kỷ cương - Hành động - Sáng tạo - Đột phá - Phát triển” và quyết tâm thực hiện đạt được mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh, xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị trong quí II và năm 2024.

Thứ tư, Tuyên truyền triển khai đợt sinh hoạt chính trị, tư tưởng về hai tác phẩm của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng: bài viết “Tự hào và tin tưởng dưới lá cờ vẻ vang của Đảng, quyết tâm xây dựng một nước Việt Nam ngày càng giàu mạnh, văn minh, văn hiến và anh hùng” và tác phẩm “Xây dựng và phát triển nền đối ngoại, ngoại giao Việt Nam toàn diện, hiện đại mang đậm bản sắc “cây tre Việt Nam”.

Thứ năm, Tiếp tục tuyên truyền việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, gắn với học tập chuyên đề năm 2024 của tỉnh “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức Hồ Chí Minh về phát triển kinh tế, xây dựng nông thôn mới; thực hiện tiến bộ, công bằng xã hội; chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho nhân dân tỉnh Trà Vinh”; tuyên truyền nhân rộng các mô hình hay, cách làm sáng tạo, hiệu quả, gương người tốt, việc tốt trong học tập và làm theo tấm gương của Bác; tiếp tục triển khai thực hiện mô hình “Trên làm gương mẫu mực, dưới tích cực làm theo”; mô hình chi bộ 4 tốt, đảng bộ 4 tốt.

Thứ sáu, Tuyên truyền, lan tỏa sâu rộng ý nghĩa của Cuộc thi “Chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng tỉnh Trà Vinh lần thứ I, năm 2024”; động viên, khích lệ cán bộ, đảng viên và các tầng lớp Nhân dân tích cực hưởng ứng tham gia, góp phần nâng cao hiệu quả công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình hiện nay.

Thứ bảy Tuyên truyền kết quả chuyến công tác, chuyến thăm của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tham dự Hội nghị cấp cao đặc biệt kỷ niệm 50 năm quan hệ ASEAN - Australia, thăm chính thức Australia và thăm chính thức New Zealand từ ngày 05 đến 11/3. Tuyên truyền nhấn mạnh: Chuyến công tác, chuyến thăm của Thủ tướng Phạm Minh Chính góp phần tích cực triển khai đường lối đối ngoại của Đại hội XIII của Đảng, Kết luận số 59-KL/TW của Bộ Chính trị về định hướng tham gia ASEAN đến năm 2030 và Chỉ thị số 25-CT/TW của Ban Bí thư về đẩy mạnh và nâng tầm đối ngoại đa phương đến năm 2030. Đồng thời khẳng định sự tham gia chủ động, tích cực và đóng góp trách nhiệm của Việt Nam vào quan hệ ASEAN - Australia, góp phần đưa các mối quan hệ Đối tác chiến lược giữa Việt Nam với Australia và New Zealand đi vào thực chất, hiệu quả hơn.

 Thứ tám, Tập trung tuyên truyền sự quan tâm, chăm lo của Đảng, Nhà nước, của cấp ủy, chính quyền địa phương đối với đồng bào dân tộc.Tuyên truyền các công trình, dự án trọng điểm đang và sẽ triển khai trên địa bàn tỉnh. Tuyên truyền các ngày lễ kỷ niệm của đất nước, của tỉnh: kỷ niệm 49 năm ngày giải phóng miền Nam thống nhất đất nước (30/4/1975-30/4/2024), 138 năm Ngày quốc tế lao động (01/5/1886-01/5/2024); 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (07/5/1954 - 07/5/2024); tuyên truyền làm rõ tầm vóc, giá trị lịch sử vĩ đại và ý nghĩa to lớn, sâu sắc của Chiến thắng Điện Biên Phủ đối với dân tộc và thời đại, cũng như việc phát huy các bài học lịch sử trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc hiện nay ở các ngành, địa phương, đơn vị.

Tin, ảnh: Thanh Thùy
Tin khác
1 2 3 4 5  ... 
TUYÊN TRUYỀN
Đăng nhập
Thống kê truy cập
  • Đang online: 18
  • Hôm nay: 4079
  • Trong tuần: 24 398
  • Tất cả: 8823258

WEBSITE BAN TUYÊN GIÁO TỈNH ỦY TRÀ VINH

Trưởng Ban biên tập: Trần Quốc Tuấn

Chức vụ: Ủy viên Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy.  

Ghi rõ nguồn "Trang tin điện tử Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Trà Vinh" khi phát hành lại thông tin từ website này.

Chung nhan Tin Nhiem Mang

BAN TUYÊN GIÁO TỈNH UỶ TRÀ VINH

Địa chỉ: số 4, Nguyễn Thái Học, Khóm 4, Phường 1, Thành phố Trà Vinh

Điện thoại: 02943.853574 

Email: btgtutravinh@travinh.gov.vn

Website: tuyengiao.travinh.gov.vn