Cuộc thi viết “Thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XI - Khát vọng Trà Vinh” - đợt sinh hoạt chính trị của Đảng bộ tỉnh.
Sáng ngày 13/9, Ban Chỉ đạo cuộc thi Cuộc thi viết “Thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XI - Khát vọng Trà Vinh” tổ chức tổng kết Cuộc thi, tại buổi lễ tổng kết, đồng chí Lâm Minh Đằng Phó Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Ban chỉ đạo Cuộc thi có bài phát biểu tổng kết Cuộc thi, Ban Biên tập Website Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy trân trọng giới thiệu toàn văn bài phát biểu.

Đồng chí Lâm Minh Đằng - Phó Bí thư Tỉnh ủy phát biểu tại Hội nghị

Thưa các đồng chí và quý đại biểu!

Qua gần 6 tháng triển khai Kế hoạch số 01-KH/BCĐCT, ngày 20/3/2023 của Ban Chỉ đạo cuộc thi viết “Thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XI - Khát vọng Trà Vinh”, hôm nay Ban Chỉ đạo cuộc thi đã tổ chức tổng kết Cuộc thi trong thời điểm cả nước đang tổ chức các hoạt động thiết thực chào mừng Quốc khánh 2/9 nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Nhân dịp này tôi xin thay mặt Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ban Chỉ đạo cuộc thi xin chúc mừng tổng kết cuộc thi, chúc các đồng chí và quý đại biểu mạnh khoẻ, hạnh phúc, thành công.

Thưa các đồng chí và quý đại biểu!

Việc tổ chức Cuộc thi viết “Thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XI - Khát vọng Trà Vinh” nhằm mục đích tiếp tục tổ chức đợt sinh hoạt chính trị để nghiên cứu, học tập, tìm hiểu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XI, Chuyên đề năm 2023 của tỉnh “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, khơi dậy khát vọng xây dựng quê hương Trà Vinh phát triển trong giai đoạn mới”. Qua báo cáo của Ban Chỉ đạo cho thấy Cuộc thi cơ bản đã đạt được mục tiêu đề ra. Các huyện ủy, thị ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy đã ban hành kế hoạch tổ chức phát động hưởng ứng cuộc thi; phổ biến nội dung, định hướng, tạo điều kiện để các tổ chức, tập thể và cá nhân hưởng ứng, tham gia cuộc thi. Đa dạng, phong phú hình thức tuyên truyền, giới thiệu về Cuộc thi. Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Báo Trà Vinh, Đài Phát thanh và Truyền hình Trà Vinh, Cổng thông tin điện tử tỉnh và trang thông tin điện tử các sở, ngành, địa phương tích cực đăng tải nội dung kế hoạch, câu hỏi, tài liệu phục vụ cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên nắm, tham gia viết bài dự thi.

Cuộc thi đã thu hút được sự quan tâm, hưởng ứng của đông đảo cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên của 09 huyện, thị xã, thành phố, 04 đảng bộ trực thuộc Tỉnh ủy (toàn tỉnh có 3.789 bài). Đa số các bài thi đều có sự đầu tư về mặt hình thức, sử dụng nhiều hình ảnh minh họa; trả lời đủ 12/12 câu hỏi Ban Chỉ đạo đưa ra. Nhiều bài thi thể hiện đầy đủ cấu trúc 03 phần (lời mở đầu, nội dung trả lời các câu hỏi và kết luận chung); từng câu trả lời được triển khai dưới dạng một bài viết có hình ảnh minh họa đúng chủ đề. Các bài thi đã cố gắng giới thiệu những mô hình, cách làm hiệu quả trong triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XI và đề xuất các giải pháp để Tỉnh ủy nghiên cứu, lãnh đạo thực hiện thắng lợi Nghị quyết trong nửa nhiệm kỳ còn lại. Những bài thi được chọn để Ban Giám khảo cấp tỉnh chấm là những bài có sự đầu tư cả về nội dung và hình thức, thể hiện sự tâm huyết, trách nhiệm của người tham gia. Một số bài thi được in và đóng cuốn rất cẩn thận, trang trọng.

Thay mặt Ban Thường vụ Tỉnh ủy biểu dương, khen ngợi tất cả các thí sinh dự thi, đặc biệt là các tập thể, cá nhân đạt giải được mời dự Hội nghị Tổng kết và khen thưởng hôm nay.

Thưa các đồng chí!

Bên cạnh những kết quả tích cực, công tác lãnh đạo, phát động, tổ chức tham gia Cuộc thi cũng bộc lộ những hạn chế cần phải quan tâm khắc phục để các cuộc thi sau được tổ chức tốt hơn:

- Thứ nhất, có khá nhiều bài thi chưa trả lời tốt các câu hỏi về nội hàm, nội dung nhiệm vụ, giải pháp trong chủ đề Đại hội Đảng bộ tỉnh, phương châm hành động của Tỉnh ủy nhiệm kỳ 2020 - 2025 và các chương trình, kế hoạch của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh về chỉ đạo nâng cao các chỉ số phát triển của tỉnh, cho thấy công tác quán triệt, học tập, sinh hoạt, phổ biến các chương trình, kế hoạch này của cấp ủy, chính quyền, đoàn thể chưa thật tốt, thiếu thường xuyên.

- Thứ hai, còn nhiều bài viết chưa liên hệ thực tiễn hoặc chưa trình bày tốt thực trạng, thực tế qua 02 năm rưỡi triển khai, thực hiện Nghị quyết. Điều này phản ánh sự quan tâm chưa sâu sát của thí sinh đối với chất lượng, hiệu quả của việc đưa Nghị quyết vào cuộc sống; công tác nghiên cứu, tìm tòi của thí sinh chưa sâu sắc, toàn diện.

- Thứ ba, chỉ có số ít cá nhân có được phần trả lời câu hỏi yêu cầu thể hiện trách nhiệm hoặc đề xuất nhiệm vụ, giải pháp nâng cao chất lượng xây dựng nông thôn mới, phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc để thúc đẩy, hiện thực hoá khát vọng phát triển Trà Vinh trong giai đoạn mới; thực hiện hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh trong nửa nhiệm kỳ còn lại. Do vậy, mục tiêu của Cuộc thi là chọn lọc, nghiên cứu các ý kiến đề xuất mang tính đột phá từ cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên chỉ đạt mức độ khiêm tốn, chưa đáp ứng đầy đủ mục đích, yêu cầu của Cuộc thi đề ra.

- Thứ tư, về nội dung trả lời các câu hỏi trong bài thi của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, chiến sĩ tại các sở, ban, ngành, lực lượng vũ trang có chất lượng cao hơn các huyện, thị xã, thành phố. Đây là vấn đề cần được quan tâm rút kinh nghiệm đối với các huyện ủy, thị ủy, thành ủy.

- Thứ năm, số lượng bài thi nhiều (gần 3.800 bài), nhưng chủ yếu vẫn là đảng viên, công chức, viên chức dự thi, hầu như không có bài của đội ngũ trí thức, sinh viên, hội viên các đoàn thể quần chúng ở cấp cơ sở dự thi. Đồng thời qua xét chọn từ cấp huyện đến cấp tỉnh còn khoảng 145 bài cơ bản đạt chất lượng (chiếm khoảng 3,8%). Từ đó cho thấy việc tham gia Cuộc thi còn mang tính chất “phong trào” hiệu quả chưa cao và tập trung ở tỉnh, chưa sâu rộng tới cấp cơ sở.

Thưa các đồng chí!

Để tiếp tục triển khai thực hiện tốt Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XI trong nửa nhiệm kỳ còn lại, đồng thời để các cuộc thi lần sau được tổ chức bài bản, chất lượng, khoa học, sát thực tế hơn, Thường trực Tỉnh ủy yêu cầu các cấp, các ngành tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện tốt các mặt công tác sau:

Một là, công tác thông tin, tuyên truyền về Cuộc thi phải kịp thời, liên tục, sâu rộng, xuyên suốt để thu hút sự quan tâm, chú ý của cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên. Người đứng đầu cấp ủy, chính quyền quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát toàn diện các mặt công tác tổ chức, tham gia cuộc thi. Bên cạnh việc phát động, cần có hình thức động viên, khuyến khích thí sinh, tạo điều kiện bố trí kinh phí hợp lý; tổ chức tổng kết, khen thưởng kịp thời, phù hợp đối với cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên tích cực tham gia và có bài thi tốt, chất lượng cao, tạo hiệu ứng lan tỏa cho các cuộc thi sau, góp phần quan trọng tạo nên thành công của cuộc thi.

Hai là, cần nghiên cứu các câu hỏi cho phù hợp với nhiều đối tượng dự thi, có chế độ khuyến khích đoàn viên, hội viên ở cơ sở dự thi; tăng số lượng các câu hỏi có tính đề xuất, đưa ra giải pháp cụ thể; quy định giới hạn về số lượng trang trong bài dự thi, tránh lãng phí, đồng thời giảm áp lực cho Ban Giám khảo chấm thi; khuyến khích bài dự thi cô đọng, súc tích, chất lượng, khoa học, không phô trương, hình thức, tốn kém.

Ba là, qua cuộc thi lần này cho thấy công tác học tập, quán triệt các chỉ thị, nghị quyết có lúc, có nơi chưa đáp ứng yêu cầu, do đó, trong thời gian tới cấp ủy, người đứng đầu cấp ủy tiếp tục thực hiện đạt hiệu quả Chỉ thị số 28-CT/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về nêu cao trách nhiệm, gương mẫu của người đứng đầu cấp ủy, tổ chức đảng trong nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của Đảng. Nâng cao năng lực cụ thể hóa và tổ chức thực hiện các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Đảng, của cấp ủy, chính quyền các cấp; gắn với triển khai thực hiện tốt các chương trình, kế hoạch, chỉ thị, nghị quyết chuyên đề thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh, nhất là các nhiệm vụ, giải pháp thực hiện Nghị quyết nửa nhiệm kỳ còn lại. Qua đó, nâng cao chất lượng, hiệu quả nghiên cứu, học tập, quán triệt, triển khai nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Đảng, của Tỉnh ủy đạt yêu cầu.

Bốn là, tăng cường kỷ cương, kỷ luật học tập nghị quyết; nâng cao ý thức, trách nhiệm, tinh thần gương mẫu của cán bộ, đảng viên trong học tập các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Đảng, khắc phục nhanh tình trạng học tập chưa nghiêm túc. Lấy kết quả và ý thức học tập nghị quyết của cán bộ, đảng viên là một tiêu chí đánh giá, xếp loại đảng viên hằng năm. Đề cao tính tự giác trong nghiên cứu, học tập, nắm vững, hiểu rõ Nghị quyết, góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Năm là, phát huy hiệu quả tuyên truyền trên nền tảng mạng xã hội, Cổng thông tin điện tử của tỉnh, trang thông tin điện tử của các sở, ngành, địa phương để thông tin về nội dung cơ bản của các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, các chương trình, kế hoạch của Hội đồng nhân dân tỉnh, Ủy ban nhân dân tỉnh. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, đánh giá việc triển khai thực hiện nghị quyết.

Cuối cùng, kính chúc toàn thể các đồng chí mạnh khỏe, đoàn kết, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. 

Tin khác
1 2 3 4 5  ... 
TUYÊN TRUYỀN
Đăng nhập
Thống kê truy cập
  • Đang online: 2
  • Hôm nay: 507
  • Trong tuần: 28 067
  • Tất cả: 8827213

WEBSITE BAN TUYÊN GIÁO TỈNH ỦY TRÀ VINH

Trưởng Ban biên tập: Trần Quốc Tuấn

Chức vụ: Ủy viên Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy.  

Ghi rõ nguồn "Trang tin điện tử Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Trà Vinh" khi phát hành lại thông tin từ website này.

Chung nhan Tin Nhiem Mang

BAN TUYÊN GIÁO TỈNH UỶ TRÀ VINH

Địa chỉ: số 4, Nguyễn Thái Học, Khóm 4, Phường 1, Thành phố Trà Vinh

Điện thoại: 02943.853574 

Email: btgtutravinh@travinh.gov.vn

Website: tuyengiao.travinh.gov.vn