MTTQ Việt Nam tỉnh Trà Vinh với công tác tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền trong năm 2021
Năm 2021 là năm có ý nghĩa rất quan trọng đối với cả hệ thống chính trị, là năm diễn ra cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026, năm đầu triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp. Theo đó, vai trò của MTTQ Việt Nam sẽ là khá nặng nề, đòi hỏi hệ thống MTTQ Việt Nam các cấp trong tỉnh cần tập trung, nỗ lực, phấn đấu thực hiện tốt nhiệm vụ được giao, nhất là trong công tác Mặt trận tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền.

Những kết quả nổi bật của năm 2020

Việc triển khai thực hiện Chương trình phối hợp thống nhất hành động của UBMTTQ Việt Nam tỉnh năm 2020 đạt được nhiều kết quả rất thiết thực. Nổi bật là tổ chức nhiều hoạt động chào mừng kỷ niệm 120 năm ngày thành lập tỉnh Trà Vinh, chào mừng Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2020-2025 và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, chào mừng kỷ niệm 90 năm Ngày truyền thống MTTQ Việt Nam; phối hợp tổ chức 04 đợt phát động lớn, thu hút sự tham gia đông đảo của các tầng lớp nhân dân trong và ngoài tỉnh như vận động Quỹ “An sinh xã hội” nhân kỷ niệm 120 năm thành lập tỉnh, kêu gọi ủng hộ nguồn lực phòng, chống dịch Covid-19 và hạn mặn, vận động ủng hộ Quỹ “Vì người nghèo” và nhân dân các tỉnh miền Trung bị ảnh hưởng do mưa lũ, phát động CBCCVC tham gia hiến máu tình nguyện; phối hợp thực hiện tốt công tác giám sát và phản biện xã hội, nhất là giám sát việc thực hiện chính sách hỗ trợ cho người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 theo Nghị quyết số 42/NQ-CP của Chính phủ và Quyết định số 15/2020/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, tổ chức phản biện xã hội, góp ý đối với các dự thảo văn kiện Đại hội Đảng các cấp; hoàn thành xuất sắc vai trò Cụm trưởng Cụm thi đua các tỉnh Bắc sông Hậu...

Với những thành tích đạt được, UBMTTQ Việt Nam tỉnh được Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam tặng Cờ thi đua “Đơn vị xuất sắc toàn diện” trong Cụm thi đua các tỉnh Bắc sông Hậu. Đây là thành quả xứng đáng, ghi nhận sự nỗ lực của cả hệ thống MTTQ Việt Nam các cấp trong tỉnh năm 2020; đồng thời là nguồn động viên để MTTQ Việt Nam tỉnh Trà Vinh duy trì và tiếp tục nỗ lực, phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao trong năm 2021.

 Nhiệm vụ, mục tiêu trong năm 2021

Năm 2021 là năm có ý nghĩa rất quan trọng đối với cả hệ thống chính trị, vai trò của MTTQ Việt Nam trong công tác tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền cũng là khá nặng nề, do đó, theo ông Nguyễn Văn Triết, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam tỉnh: Mỗi cán bộ, công chức và hệ thống MTTQ Việt Nam các cấp trong tỉnh cần quán triệt, nâng cao nhận thức và nêu cao tinh thần trách nhiệm trong phối hợp triển khai thực hiện các nhiệm vụ trong năm. Đặc biệt, cần tập trung thực hiện có hiệu quả một số nhiệm vụ trọng tâm sau:

- Thứ nhất, chủ động và phối hợp tốt triển khai thực hiện các phần việc theo vai trò, trách nhiệm của MTTQ Việt Nam trong tham gia cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Tập trung nghiên cứu, quán triệt và thực hiện đúng tinh thần các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn về công tác bầu cử, về lịch trình bầu cử của Quốc hội, Hội đồng bầu cử Quốc gia, Ủy ban bầu cử các cấp, MTTQ Việt Nam cấp trên, đặc biệt là Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân năm 2015, Luật MTTQ Việt Nam năm 2015, Nghị quyết số 1186/2021/UBTVQH14 ngày 11/01/2021 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa XIV về “Quy định chi tiết, hướng dẫn việc tổ chức hội nghị cử tri; việc giới thiệu người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân cấp xã ở thôn, tổ dân phố; việc hiệp thương, giới thiệu người ứng cử, lập danh sách người ứng cử đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng nhân dân trong bầu cử bổ sung”, Nghị quyết liên tịch số 09/2021/NQLT-UBTVQH14- CP-ĐCTUBTWMTTQVN, ngày 15/01/2021 của Ủy ban thường vụ Quốc hội khóa 14, Chính phủ và Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam về hướng dẫn quy trình hiệp thương, giới thiệu người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV, đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026”...

- Thứ hai, phối hợp tổ chức tuyên truyền, vận động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp. Đặc biệt, tự thân mỗi cán bộ, công chức và đội ngũ làm công tác Mặt trận, Ban công tác Mặt trận ở khu dân cư cần nghiên cứu, nắm bắt, hiểu đúng về kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Trà Vinh lần thứ X; những điểm mới, nổi bật trong Văn kiện trình tại Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XI; quán triệt sâu sắc các quan điểm, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp trong thực hiện Nghị quyết Đại hội nhiệm kỳ 2020-2025, về những điểm mới, trọng tâm, đột phá theo Chủ đề Đại hội đề ra. Qua đó, cụ thể hóa việc thực hiện Nghị quyết Đại hội sát hợp với tình hình, điều kiện thực tế của địa phương, đặc biệt là những nhiệm vụ, giải pháp liên quan đến vai trò, trách nhiệm của MTTQ Việt Nam, nhất là Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” gắn với mục tiêu giảm nghèo bền vững để hiện thực hóa mục tiêu xây dựng tỉnh Trà Vinh đạt chuẩn nông thôn mới trước năm 2025 theo Nghị quyết của Đại hội.

- Thứ ba, tập trung triển khai thực hiện tốt công tác giám sát và phản biện xã hội, nhất là giám sát việc thực hiện cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026; giám sát và vận động Nhân dân tham gia giám sát việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống của người đứng đầu, cán bộ chủ chốt, cán bộ, đảng viên và công tác cán bộ theo Quy định số 124-QĐ/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng, Thông tri số 10/TT-MTTW-BTT của Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam.

- Thứ tư, thực hiện tốt công tác nắm bắt dư luận xã hội, giúp cấp ủy, chính quyền các cấp nắm chắc tình hình tâm tư, nguyện vọng của các tầng lớp nhân dân; đồng thời thực hiện tốt chức năng bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của Nhân dân, là “cầu nối” góp phần củng cố vững chắc mối quan hệ mật thiết giữa Đảng, chính quyền với Nhân dân, phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Nêu cao tinh thần trách nhiệm trước Đảng, Nhà nước và Nhân dân, tin rằng, MTTQ Việt Nam các cấp trong tỉnh sẽ thực hiện và hoàn thành xuất sắc công tác tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền năm 2021, nhất là góp phần thiết thực vào thành công chung của cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 diễn ra vào ngày 23/5 sắp tới.

UBMTTQ Việt Nam tỉnh tổ chức hội nghị hiệp thương lần thứ nhất để thỏa thuận về cơ cấu, thành phần, số lượng người của cơ quan, tổ chức, đơn vị ở địa phương được giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV nhiệm kỳ 2021 - 2026

                                                                                      Linh Phương

                                                                                                 

Tin khác
1 2 3 4 5  ... 
TUYÊN TRUYỀN
Đăng nhập
Thống kê truy cập
  • Đang online: 1
  • Hôm nay: 763
  • Trong tuần: 28 323
  • Tất cả: 8827469

WEBSITE BAN TUYÊN GIÁO TỈNH ỦY TRÀ VINH

Trưởng Ban biên tập: Trần Quốc Tuấn

Chức vụ: Ủy viên Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy.  

Ghi rõ nguồn "Trang tin điện tử Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Trà Vinh" khi phát hành lại thông tin từ website này.

Chung nhan Tin Nhiem Mang

BAN TUYÊN GIÁO TỈNH UỶ TRÀ VINH

Địa chỉ: số 4, Nguyễn Thái Học, Khóm 4, Phường 1, Thành phố Trà Vinh

Điện thoại: 02943.853574 

Email: btgtutravinh@travinh.gov.vn

Website: tuyengiao.travinh.gov.vn