Những kết quả nổi bật ngành Tuyên giáo trong 9 tháng đầu năm 2022
Sáng ngày 06/9, Thường trực Tỉnh ủy có buổi làm việc với Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Ban Tổ chức Tỉnh ủy, Ban Nội chính Tỉnh ủy, Ban Dân vận Tỉnh ủy, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy và Văn phòng Tỉnh ủy. Đồng chí Kim Ngọc Thái, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; đồng chí Lâm Minh Đằng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, đồng chí Lê Văn Hẳn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh đồng chủ trì buổi làm việc.

Quang cảnh buổi làm việc

Tại buổi làm việc, lãnh đạo các cơ quan tham mưu, giúp việc của Tỉnh ủy báo cáo cụ thể với Thường trực Tỉnh ủy những kết quả nổi bật, hạn chế, khó khăn, vướng mắc trong 9 tháng đầu năm 2022 và định hướng những nhiệm vụ trọng tâm trong những tháng cuối năm năm 2022; kiến nghị, đề xuất những nội dung có liên quan đến hoạt động của từng cơ quan trong quá trình thực hiện nhiệm vụ.

Đồng chí Trần Quốc Tuấn, UVTV, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy báo cáo với Thường trực Tỉnh ủy kết quả nổi bật của ngành Tuyên giáo trong 9 tháng đầu năm 2022, đó là:

Lãnh đạo Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy báo cáo Thường trực Tỉnh ủy kết quả nổi bật của ngành Tuyên giáo

Thứ nhất, chủ động, linh hoạt, tích cực trong công tác tham mưu, giúp việc cho Thường trực và Ban Thường vụ Tỉnh ủy: Tham mưu cho Thường trực Tỉnh ủy và Ban Thường vụ Tỉnh uỷ sơ, tổng kết 07 chỉ thị, nghị quyết của Trung ương, của Tỉnh ủy trên lĩnh vực Tuyên giáo, Khoa giáo; xây dựng trên 50 dự thảo các văn bản thuộc lĩnh vực Tuyên giáo đạt chất lượng về nội dung và đảm bảo tiến độ theo qui định.

Thứ hai, tham mưu lãnh đạo, chỉ đạo nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai các chỉ thị, nghị quyết của Đảng vào cuộc sống: Tham mưu Thường trực và Ban Thường vụ Tỉnh uỷ tổ chức nghiên cứu, quán triệt, theo dõi, đôn đốc triển khai thực hiện các kết luận, quy định của Hội nghị Trung ương 4, Nghị quyết Trung ương 5, chỉ thị, nghị quyết của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Nghị quyết năm 2022, Nghị quyết chuyên đề của Tỉnh ủy. Đồng thời, tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh ủy đưa nội dung kiểm tra, giám sát việc thực hiện các chỉ thị, nghị quyết vào chương trình kiểm tra, giám sát năm 2022 của Tỉnh ủy.

Thứ ba, đổi mới, nâng cao chất lượng công tác lý luận chính trị và quan tâm công tác biên soạn, tuyên truyền, giáo dục lịch sử đảng bộ địa phương: Tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh ủy tiếp tục chỉ đạo thực hiện có hiệu quả Quy định số 164-QĐ/TW, ngày 01/02/2013 của Bộ Chính trị về chế độ bồi dưỡng, cập nhật kiến thức đối với cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp, đến nay, đã mở được 21 lớp đối tượng 4 với 1.740 học viên và 51 lớp đối tượng 5 với 9.714 học viên. Tổ chức thành công Hội thi giảng viên lý luận chính trị giỏi năm 2022, có 14 thí sinh tham dự.

Thứ tư, tham mưu thực hiện Kết luận 01 của Bộ chính trị gắn với Kết luận 21 Hội nghị Trung ương 4 (khóa XIII) và chuyên đề toàn khóa năm 2021 được quan tâm thực hiện thường xuyên, nghiêm túc với nhiều hình thức sáng tạo, phù hợp thực tiễn: Tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành Kế hoạch thực hiện mô hình “Trên làm gương mẫu mực, dưới tích cực làm theo”, đến nay, cấp ủy các địa phương, đơn vị đã triển khai thực hiện đồng bộ, bước đầu có sự chuyển biến tích cực. Cuộc thi viết “Tìm hiểu tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và đề xuất giải pháp nâng cao chất lượng, hiệu quả học tập, làm theo Bác”; chỉ đạo thực hiện xây dựng, củng cố nâng cao chất lượng mô hình, điển hình tiên tiến trong học tập và làm theo Bác trên địa bàn tỉnh Trà Vinh giai đoạn 2021 - 2025; Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy biên soạn, in ấn, xuất bản sách “Mô hình, điển hình học tập và làm theo Bác giai đoạn 2016 - 2020”.

Thứ năm, đổi mới công tác chỉ đạo, định hướng tuyên truyền về kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh, xây dựng hệ thống chính trị, các sự kiện chính trị, các ngày lễ lớn… góp phần định hướng chính trị tư tưởng, dư luận xã hội cho cán bộ, đảng viên và Nhân dân: Đẩy mạnh, đa dạng hóa công tác tuyên truyền, trong đó chú trọng sử dụng mạng xã hội, để kịp thời định hướng tạo dư luận tích cực trong xã hội. Từ đầu năm đến nay, trang Fanpage, Zalo page Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đăng tải 480 tin bài, bao gồm các nội dung theo định hướng tuyên tuyền, các hoạt động nổi bật liên quan đến hoạt động tuyên giáo, hoạt động tư tưởng... đến nay trên fanpage có trên 57.000 tài khoản theo dõi, Zalo Oa Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy có 13.755 tài khoản quan tâm. Tổ chức điểm cầu 07 kỳ hội nghị Báo cáo viên trực tuyến do Ban Tuyên giáo Trung ương chủ trì; các kỳ hội nghị báo cáo viên trực tuyến được kết nối điểm cầu cấp huyện và xã.

Thứ sáu, chú trọng nắm bắt tình hình chính trị tư tưởng, dư luận xã hội: Tăng cường thực hiện điều tra nắm bắt dư luận xã hội bằng hình thức trực tuyến đối với những vấn đề mà dư luận quan tâm, bức xúc....; tổ chức khảo sát dư luận xã hội) liên quan đến việc giữ vững và nâng cao các tiêu chí xây dựng nông thôn mới.

Thứ bảy, tăng cường chỉ đạo các hoạt động báo chí, văn hóa, văn nghệ: Thực hiện tốt công tác định hướng tư tưởng các hoạt động báo chí, văn hóa, văn nghệ thông qua các hội nghị giao ban, hội nghị báo cáo viên, thẩm định nội dung và cho ý kiến các văn bản chỉ đạo liên quan trên lĩnh vực tuyên truyền, báo chi, văn hóa, văn nghệ, các chương trình nghệ thuật nhân các ngày lễ, kỷ niệm quan trọng của tỉnh, của đất nước.

Thứ tám, đẩy mạnh các hoạt động thông tin đối ngoại: Tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị Thông tin đối ngoại năm 2022; Biên soạn phát hành tài liệu thông tin đối ngoại “Kinh tế biển Trà Vinh, tiềm năng và định hướng phát triển”. Phối hợp với các Báo, Đài Trung ương như Thông tấn xã Việt Nam, Báo đầu tư, VTV9 tuyên truyền thông tin đối ngoại những thành tựu về kinh tế - xã hội của tỉnh qua 30 năm tái lập.

Thứ chín, công tác Khoa giáo - Tổng hợp: Tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức sơ, tổng kết 04 Chỉ thị, Nghị quyết của Trung ương. Tiếp tục thực hiện tốt cải cách hành chính trong xử lý văn bản

Thứ mười, công tác đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái thù địch: Tham mưu tổ chức 02 lớp bồi dưỡng, tập huấn lực lượng tham mưu, giúp việc Ban Chỉ đạo 35 cấp tỉnh, cấp huyện năm 2022; duy trì hoạt động các trang, nhóm facebook của Ban Chỉ đạo 35 tỉnh, các huyện, thị xã, thành phố và Bộ phận chia sẻ thông tin tích cực của các địa phương, đơn vị trong tỉnh.

Tại buổi làm việc, các Phó Bí thư Tỉnh ủy cho ý kiến cụ thể đối với ý kiến, kiến nghị của từng cơ quan tham mưu, giúp việc của Tỉnh ủy.

Kết luận buổi làm việc, đồng chí Kim Ngọc Thái, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đã đánh giá cao hoạt động của các cơ quan tham mưu, giúp việc của Tỉnh ủy trong thời gian qua; đề nghị các cơ quan tham mưu, giúp việc của Tỉnh ủy tiếp tục phát huy tinh thần chủ động, sáng tạo, quyết tâm cao, bám sát sự chỉ đạo của Tỉnh ủy, đẩy nhanh tiến độ, nâng cao chất lượng công tác tham mưu cho Ban Thường vụ Tỉnh ủy; chuẩn bị tốt từng nội dung cho Thường trực Tỉnh ủy làm việc với các đoàn của Bộ Chính trị, Ban Bí thư và các bộ, ngành Trung ương đến làm việc với tỉnh Trà Vinh; tham mưu cho Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức hội nghị triển khai, quán triệt các nghị quyết Trung ương, của tỉnh; tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh ủy lãnh đạo, chỉ đạo sơ kết, tổng kết các nghị quyết, chỉ thị của Đảng, của Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy...

Phòng TT, BC,VH, VN

Tin khác
1 2 3 4 5  ... 
TUYÊN TRUYỀN
Đăng nhập
Thống kê truy cập
  • Đang online: 3
  • Hôm nay: 316
  • Trong tuần: 27 876
  • Tất cả: 8827022

WEBSITE BAN TUYÊN GIÁO TỈNH ỦY TRÀ VINH

Trưởng Ban biên tập: Trần Quốc Tuấn

Chức vụ: Ủy viên Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy.  

Ghi rõ nguồn "Trang tin điện tử Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Trà Vinh" khi phát hành lại thông tin từ website này.

Chung nhan Tin Nhiem Mang

BAN TUYÊN GIÁO TỈNH UỶ TRÀ VINH

Địa chỉ: số 4, Nguyễn Thái Học, Khóm 4, Phường 1, Thành phố Trà Vinh

Điện thoại: 02943.853574 

Email: btgtutravinh@travinh.gov.vn

Website: tuyengiao.travinh.gov.vn