Phát biểu của Thường trực Tỉnh ủy tại buổi họp mặt mừng Đảng, mừng Xuân 2024

Kính thưa:

- Quí mẹ Việt Nam anh hùng,

- Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân,

Anh hùng lao động,

- Các đồng chí cán bộ Lão thành cách mạng,

- Các vị chức sắc các tôn giáo,

- Các đồng chí đại diện các Ban Đảng Trung ương

- Các đồng chí, quí đại biểu!

 


Hòa trong không khí đón mừng Xuân Giáp Thìn 2024, mừng Đảng Cộng sản Việt Nam quang vinh tròn 94 tuổi; Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh vui mừng được đón tiếp và xin gửi đến Quí mẹ Việt Nam anh hùng, Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, Anh hùng lao động, cán bộ lão thành Cách mạng, các vị chức sắc các tôn giáo, quí vị đại biểu, cùng toàn thể các đồng chí lời thăm hỏi ân cần và lời chúc mừng năm mới tốt đẹp nhất.

anh tin bai

Đồng chí Kim Ngọc Thái, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu tại buổi họp mặt.

Kính thưa các đồng chí và quí đại biểu!

Cách đây 94 năm, vào ngày 03/02/1930, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã chủ trì Hội nghị hợp nhất 03 tổ chức cộng sản để thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, trở thành sự kiện lịch sử trọng đại, một bước ngoặt vô cùng quan trọng trong lịch sử Cách mạng Việt Nam, đánh dấu một mốc son chói lọi trên con đường phát triển của dân tộc ta.

Với chủ nghĩa Mác - Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh làm nền tảng tư tưởng và kim chỉ nam cho hành động, Đảng ta đã lãnh đạo Nhân dân ta vượt qua muôn vàn khó khăn, thử thách, làm nên những thành tựu vĩ đại: Cách mạng Tháng Tám năm 1945 thành công, đập tan ách thống trị của thực dân, phong kiến, khai sinh nước Việt Nam dân chủ cộng hòa, đưa dân tộc ta tiến vào kỷ nguyên độc lập, tự do; chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ năm 1954 - lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu; đại thắng mùa Xuân năm 1975 giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước; thắng lợi của công cuộc đổi mới, tiến hành công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế, tiếp tục đưa đất nước từng bước quá độ lên chủ nghĩa xã hội với nhận thức và tư duy mới đúng đắn, phù hợp thực tiễn cách mạng Việt Nam.

Qua gần 40 năm thực hiện công cuộc đổi mới (1986 - 2024), nước ta đạt được thành tựu to lớn và có ý nghĩa lịch sử; sức mạnh về mọi mặt được tăng cường; giữ vững độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ, vị thế và uy tín của Việt Nam trên trường quốc tế được nâng cao; tạo tiền đề, cơ hội to lớn để nước ta tiếp tục phát triển mạnh mẽ, vững chắc hơn trong thời gian tới. Những thành tựu đó là sản phẩm kết tinh sức sáng tạo, là kết quả của cả một quá trình phấn đấu bền bỉ, liên tục của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân  ta; tiếp tục khẳng định con đường đi lên chủ nghĩa xã hội của chúng ta là đúng đắn, phù hợp với quy luật khách quan, với thực tiễn Việt Nam và xu thế phát triển của thời đại; đường lối đổi mới của Đảng ta là đúng đắn, sáng tạo; sự lãnh đạo của Đảng là nhân tố hàng đầu quyết định mọi thắng lợi của cách mạng Việt Nam.

anh tin bai

Đại biểu tham dự buổi họp mặt.

Kính thưa các đồng chí và quí đại biểu!

Cùng với sự phát triển của phong trào cách mạng chung cả nước, mùa Xuân năm 1930, các chi bộ Đảng đầu tiên của tỉnh Trà Vinh ra đời. Đến mùa Thu năm 1930, Tỉnh ủy Trà Vinh được thành lập. Dưới sự lãnh đạo của Tỉnh ủy, quân, dân các dân tộc tỉnh Trà Vinh đã đoàn kết chiến đấu dũng cảm, kiên cường, góp phần cùng cả nước lần lượt đánh thắng các quân xâm lược, tiến tới cuộc Tổng tiến công và nổi dậy mùa Xuân 1975, giải phóng Trà Vinh, góp phần giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, cùng cả nước tiến lên xây dựng chủ nghĩa xã hội.

Tổ quốc hoàn toàn độc lập, đất nước thống nhất, Đảng bộ, quân và dân Trà Vinh bắt tay vào xây dựng và phát triển kinh tế - xã hội, nỗ lực khắc phục hậu quả của chiến tranh, tham gia chiến đấu bảo vệ Tổ quốc và làm nhiệm vụ quốc tế giúp nước bạn Campuchia khỏi họa diệt chủng; tiến hành công cuộc đổi mới, từng bước đưa kinh tế tỉnh nhà phát triển, đời sống của nhân dân không ngừng được cải thiện.

Nhìn lại chặng đường lịch sử 94 năm qua của Đảng Cộng sản Việt Nam, chúng ta càng tự hào hơn về Đảng quang vinh, về Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại, tự hào về truyền thống cách mạng của Đảng bộ và Nhân dân Trà Vinh đã đóng góp to lớn sức người, sức của, cùng cả nước hoàn thành sự nghiệp cách mạng giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa. Máu xương, công sức của đồng chí, đồng bào, chiến sĩ chúng ta đã đổ xuống để đổi lấy độc lập tự do cho quê hương, đất nước, đã vun đắp nên truyền thống “Vĩnh Trà anh dũng”, “tỉnh Trà Vinh anh hùng”, được khen tặng nhiều danh hiệu cao quý: “Tỉnh dẫn đầu phong trào nhân dân du kích chiến tranh toàn miền”; Huân chương Thành đồng Hạng Nhất, với lá cờ mang 8 chữ vàng “Toàn dân nổi dậy, đoàn kết lập côngr; (vào tháng 12 vừa qua Tỉnh Trà Vinh đã long trọng tổ chức họp mặt kỷ niệm 55 năm ngày tỉnh Trà Vinh được phong tặng danh hiệu “Toàn dân nổi dậy, đoàn kết lập công” (20/12/1968 - 20/12/2023) mang ý nghĩa rất thiết thực; Trà Vinh được Nhà nước tuyên dương 84 tập thể và 61 cá nhân Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, Anh hùng lao động; 3.371 bà mẹ được phong tặng, truy tặng danh hiệu “Bà mẹ Việt Nam anh hùng”; công nhận 19.624 liệt sĩ, 9.811 thương binh, người hưởng chính sách như thương binh và hàng vạn gia đình có công với nước. Những chiến tích anh hùng, những tên đất, tên người của Trà Vinh đã được ghi tạc vào lịch sử của tỉnh nhà, lịch sử dân tộc Việt Nam. Đó là vinh dự, là niềm tự hào của Đảng bộ và Nhân dân Trà Vinh. Chúng ta mãi khắc sâu, luôn ghi nhớ và trân trọng sự hy sinh, mất mát, và những công lao, đóng góp to lớn của các bậc tiền bối, cách mạng lão thành, cựu chiến binh, quý Mẹ Việt Nam anh hùng, gia đình có công với nước, của đồng chí, đồng bào các dân tộc, tôn giáo trên địa bàn tỉnh trong suốt 94 năm qua để có được Trà Vinh của chúng ta như ngày hôm nay.

Kính thưa các đồng chí và quí đại biểu!

Cùng với cả nước thực hiện công cuộc đổi mới, nhất là từ khi tái lập tỉnh Trà Vinh năm 1992 đến nay, Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân Trà Vinh đã nỗ lực vượt qua nhiều khó khăn, thách thức, quán triệt, cụ thể hóa và thực hiện sáng tạo các nghị quyết, chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước, đạt nhiều thành tựu nổi bật, to lớn, toàn diện, tạo chuyển biến căn bản trong đời sống xã hội. Đặc biệt, qua triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XI nhiệm kỳ 2020 - 2025, trong điều kiện điểm xuất phát kinh tế thấp, kết cấu hạ tầng còn thiếu và chưa đồng bộ; ảnh hưởng của biến đổi khí hậu, hạn, mặn, dịch bệnh; chất lượng nguồn nhân lực chưa đáp ứng yêu cầu; các thế lực thù địch tăng cường các hoạt động chống phá, tác động đến tình hình an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội… Song, được sự quan tâm chỉ đạo của Trung ương, sự nỗ lực phấn đấu quyết liệt của toàn Đảng bộ, toàn dân, toàn quân trong tỉnh đã đoàn kết, vượt qua khó khăn, thách thức, với phương châm “Đoàn kết - Kỷ cương - Hành động - Sáng tạo - Đột phá - Phát triển” đạt được những kết quả quan trọng. Riêng năm 2023, tỉnh ta đã thực hiện đạt và vượt 26/27 chỉ tiêu Nghị quyết (có 11 chỉ tiêu vượt). Một số chỉ tiêu nổi bật là:

Tăng trưởng kinh tế (GRDP) đạt 8,25%; quy mô nền kinh tế đạt 83.375 tỷ đồng (tăng 10.477 tỷ đồng so với năm 2022); GRDP bình quân đầu người đạt 81,75 triệu đồng/người, đạt 107,6% Nghị quyết; thu ngân sách đạt 134,76% dự toán (trong đó thu nội địa được 5.933 tỷ đồng, đạt 104,08% dự toán);

Tập trung quyết liệt xây dựng nông thôn mới, đến nay toàn tỉnh có 100% xã đạt chuẩn nông thôn mới, 48 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, 11 xã đạt nông thôn mới kiểu mẫu, đang hoàn thành hồ sơ để đề nghị công nhận Huyện Trà Cú đạt chuẩn nông thôn mới; huyện Tiểu Cần và Cầu Kè đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao (cơ bản đến nay tỉnh Trà Vinh có 09/09 huyện, thị xã, thành phố đạt chuẩn và hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới. Đây là sự cố gắng quyết liệt và kết quả nổi bật của tỉnh Trà Vinh trong thời gian qua)

 Một số dự án đã hoàn thành và tiếp tục triển khai thực hiện đã tạo những đột phá quan trọng như: Bệnh viện Đa khoa tỉnh được công nhận bệnh viện loại I; Trạm bơm kênh 3 tháng 2 phát huy tốt hiệu quả phục vụ sản xuất; đã triển khai dự án hạ tầng hồ chứa nước ngọt sông Láng Thé; dự án mở rộng thành phố Trà Vinh; thi công giai đoạn 2 Luồng cho tàu biển có tải trọng lớn vào sông Hậu; nhà máy sản xuất Hydro xanh; nhà máy phối trộn xăng, dầu; các dự án điện gió theo quy hoạch điện VII và điện VIII; phát huy hiệu quả năng xuất các nhà máy nhiệt điện để phục vụ điện lưới quốc gia; cầu Đại Ngãi đã được khởi công; tỉnh đang phối hợp với Bộ Giao thông vận tải chuẩn bị các bước thực hiện dự án tuyến đường hành lang ven biển, cầu Cổ Chiên 2. Đồng thời tỉnh Trà Vinh đã tập trung hoàn thành và được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến 2050.

 Tập trung triển khai kịp thời các chính sách người có công, chính sách dân tộc, tôn giáo; an sinh xã hội, nhất là tập trung chăm lo cho người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn. Toàn tỉnh cơ bản thực hiện xong đề án hỗ trợ nhà ở cho gia đình người có công với cách mạng khó khăn về nhà ở và đề án hỗ trợ nhà ở cho hộ nghèo, hộ cận nghèo khó khăn về nhà ở. Công tác giảm nghèo bền vững tiếp tục đạt kết quả quan trọng. Đến cuối năm 2023, kéo giảm 0,69% hộ nghèo; trong đó, kéo giảm 1,58% hộ nghèo đồng bào Khmer, hiện còn 1,19% hộ nghèo, trong đó, hộ nghèo dân tộc Khmer còn 2,03%; kéo giảm 1,45% hộ cận nghèo, hiện còn 2,35%. Hộ có mức sống trung bình, có thu nhập khá, giàu ngày càng tăng.

 Thực hiện tốt 03 Chương trình mục tiêu quốc gia, giải quyết việc làm, chăm lo phát triển văn hóa, giáo dục, y tế có nhiều kết quả tích cực. Tiếp tục nâng cao chất lượng phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”; hoạt động du lịch ngày càng có những chuyển biến tích cực. Quan tâm đầu tư, phát triển y tế, chủ động phòng, chống hiệu quả các dịch bệnh. Tăng cường đầu tư cơ sở vật chất trường, lớp học, theo hướng kiên cố, chất lượng giáo dục không ngừng được nâng lên.

 Công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; thanh tra, kiểm tra, giám sát việc thực hiện luật pháp, chính sách được đẩy mạnh. Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực cấp tỉnh được thành lập hoạt động từng bước đi vào nền nếp; tổ chức triển khai nhiều nội dung nhiệm vụ mang lại hiệu quả bước đầu. Công tác giữ vững an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội được tăng cường. Hoạt động tư pháp được đẩy mạnh; công tác đối thoại, giải quyết khiếu nại, tố cáo và tiếp công dân được quan tâm thực hiện tốt hơn.

 Công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị đã có sự tập trung. Thường xuyên kiểm tra, đôn đốc, phát huy tính chủ động, sáng tạo, nâng cao  hiệu lực, hiệu quả hoạt động của cấp ủy và chính quyền các cấp; tăng cường siết chặt kỷ luật, kỷ cương. Nội dung, phương thức hoạt động của Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội ngày càng được đổi mới, đi vào chiều sâu, bám sát nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ; các hoạt động đối ngoại, liên kết vùng, liên kết kinh tế được quan tâm, đẩy mạnh và phát huy hiệu quả.

Những thành tựu đạt được trên các lĩnh vực năm 2023 đã góp phần quan trọng vào việc hoàn thành các chỉ tiêu Nghị quyết nhiệm kỳ 2020 - 2025, thay mặt Tỉnh ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Trà Vinh biểu dương các cấp, các ngành, cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân, cộng đồng doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh với những đóng góp to lớn, quan trọng tạo nên một diện mạo mới, mở ra triển vọng tươi sáng cho Trà Vinh tiếp tục phát triển đi lên, Tôi đề nghị, đại biểu chúng ta nhiệt liệt chúc mừng!

Kính thưa các đồng chí và quí đại biểu!

Những thành tựu về kinh tế xã hội qua nhiều nhiệm kỳ đã đóng góp là tiền đề rất quan trọng, truyền thống đoàn kết, đồng lòng, khát vọng vươn lên là sức mạnh vượt qua khó khăn, thách thức; xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh là hạt nhân quyết định mọi thằng lợi trong thời gian tới. Tiếp tục kế thừa và phát huy những thành tựu đó, Đảng bộ và Nhân dân Tỉnh Trà Vinh sẽ quyết tâm tập trung thực hiện Nghị quyết năm 2024 và cả nhiệm kỳ 2020 - 2025 bằng sự tổng hợp nhiều giải pháp cùng với sự lắng nghe tiếp thu tối đa ý kiến góp ý của các đồng chí cán bộ lão thành cách mạng và toàn thể Nhân dân; trong đó cần tập trung một số nhiệm vụ chính như sau:

Một là, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả các chỉ thị, nghị quyết của Trung ương, của Tỉnh ủy. Tiếp tục phát huy tối đa các nguồn lực để đưa Trà Vinh phát triển nhanh, bền vững và có những “bứt phá, tăng tốc”, nhất là tập trung tạo chuyển biến rõ nét trong thực hiện 6 nhiệm vụ trọng tâm, 3 nhiệm vụ đột phá; phấn đấu quyết tâm để cơ bản hoàn thành các chỉ tiêu mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XI đề ra vào cuối năm 2024; chủ động, phối hợp với bộ, ngành Trung ương triển khai thực hiện nhanh, có hiệu quả kết luận của Thủ tướng Chính phủ tại buổi làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Trà Vinh (tháng 10 năm 2023).

Hai là, tăng cường xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; quán triệt và thực hiện nghiêm túc các quy định của Đảng, Nhà nước về công tác cán bộ, nhất là các văn bản của Trung ương về đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2025 - 2030. Đổi mới công tác lãnh đạo, chỉ đạo điều hành gắn với thực hiện quyết liệt phương châm hành động của Tỉnh ủy “Đoàn kết, Kỷ cương, Hành động, Sáng tạo, Đột phá, Phát triển”; thực hiện có trọng tâm, trọng điểm, làm đến đâu dứt điểm đến đó. Tăng cường trách nhiệm, hiệu quả phối hợp giữa các ngành, các cấp ủy, chính quyền đúng quy chế, quy định.

Ba là, tiếp tục làm tốt công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, nâng cao nhận thức, hành động trong toàn hệ thống chính trị. Nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, tạo nguồn cán bộ trẻ, cán bộ nữ, cán bộ người dân tộc; tập trung thực hiện tốt công tác cán bộ, luân chuyển, điều động bố trí cán bộ hợp lý, hiệu quả.

Bốn là, triển khai thực hiện chặt chẽ Quy hoạch tỉnh Trà Vinh thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050; thực hiện đúng kế hoạch mở rộng thành phố Trà Vinh. Huy động và phân bổ hiệu quả các nguồn lực đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng, nhất là hệ thống giao thông kết nối vùng, liên vùng đồng bộ, hiện đại, tạo động lực thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Tập trung thu hút đầu tư, phát triển doanh nghiệp, khởi nghiệp và hỗ trợ doanh nghiệp, nhà đầu tư, tháo gỡ vướng mắc để triển khai các dự án đúng kế hoạch. Đẩy mạnh ứng dụng tiến bộ khoa học, kỹ thuật, tái cơ cấu kinh tế nông nghiệp theo hướng sản xuất liên kết, tạo ra nhiều sản phẩm nông nghiệp chủ lực, có sức cạnh tranh cao gắn với phát triển sản phẩm OCOP, xây dựng nhãn hiệu, thương hiệu, bảo hộ sản phẩm hàng hóa và chỉ dẫn địa lý…

Năm là, tiếp tục chăm lo phát triển toàn diện văn hóa - xã hội, chú trọng nâng chất các tiêu chí nông thôn mới. Phát triển nguồn nhân lực, nhất là nguồn nhân lực chất lượng cao, đáp ứng được thị trường sức lao động. Tập trung công tác đào tạo nghề, giới thiệu việc làm, đưa lao động đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài; tiếp tục chú trọng thực hiện tốt chính sách an sinh xã hội, giảm nghèo bền vững, chăm lo người có công, gia đình chính sách và các đối tượng bảo trợ xã hội, chính sách dân tộc, tôn giáo. Thực hiện tốt công tác phòng, chống, kiểm soát dịch bệnh; nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe người dân.

Sáu là, thực hiện tốt các nhiệm vụ quốc phòng - an ninh. Tập trung đấu tranh, phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội; kiềm chế, kéo giảm tai nạn giao thông. Giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, bảo đảm môi trường an toàn, ổn định cho phát triển kinh tế - xã hội và cuộc sống bình yên của nhân dân.

Kính thưa các đồng chí và quí đại biểu!

Trong không khí tự hào, với niềm tin tưởng sâu sắc, Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh kêu gọi toàn thể cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang và nhân dân tỉnh nhà, bà con Trà Vinh đang sống, làm việc, công tác, học tập ở trong và ngoài nước, tiếp tục phát huy truyền thống, đặc trưng tính cách tốt đẹp và hào khí quê hương Trà Vinh Anh hùng, đồng tâm, hợp sức, nỗ lực phấn đấu, vượt qua khó khăn thách thức, tiếp tục đẩy mạnh toàn diện và sâu rộng công cuộc đổi mới, quyết tâm thực hiện mục tiêu đưa Trà Vinh trở thành tỉnh phát triển trong nhóm đầu khu vực Đồng bằng sông Cửu Long để thực hiện khát vọng của bao thế hệ con người Trà Vinh là xây dựng quê hương Trà Vinh ngày càng giàu mạnh, văn minh, xứng đáng với sự hy sinh của các thế hệ cha anh, xứng đáng với niềm tin cậy của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân tỉnh nhà.

Nhân buổi họp mặt hôm nay, một lần nữa thay mặt Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Trà Vinh, xin kính chúc Quí mẹ Việt Nam anh hùng, Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, Anh hùng lao động, cán bộ lão thành cách mạng, các vị chức sắc các tôn giáo, quý đại biểu năm mới mạnh khỏe, hạnh phúc, đoàn kết và thắng lợi.

                                                           Xin trân trọng kính chào!

Tin khác
1 2 3 4 5  ... 
TUYÊN TRUYỀN
Đăng nhập
Thống kê truy cập
  • Đang online: 1
  • Hôm nay: 763
  • Trong tuần: 28 323
  • Tất cả: 8827469

WEBSITE BAN TUYÊN GIÁO TỈNH ỦY TRÀ VINH

Trưởng Ban biên tập: Trần Quốc Tuấn

Chức vụ: Ủy viên Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy.  

Ghi rõ nguồn "Trang tin điện tử Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Trà Vinh" khi phát hành lại thông tin từ website này.

Chung nhan Tin Nhiem Mang

BAN TUYÊN GIÁO TỈNH UỶ TRÀ VINH

Địa chỉ: số 4, Nguyễn Thái Học, Khóm 4, Phường 1, Thành phố Trà Vinh

Điện thoại: 02943.853574 

Email: btgtutravinh@travinh.gov.vn

Website: tuyengiao.travinh.gov.vn