Tăng cường tuyên truyền kết quả thực hiện chính sách phát triển kinh tế - xã hội đối với vùng đồng bào dân tộc
Chiều ngày 14/8, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị Báo cáo viên cấp tỉnh tháng 8/2023 bằng hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến đến với 115 điểm cầu các huyện, xã, phường, thị trấn, với trên 2.000 đại biểu dự. Đồng chí Trần Quốc Tuấn, Ủy viên Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đến dự và chủ trì Hội nghị.

 Quang cảnh hội nghị tại điểm cầu cấp tỉnh.

Tại Hội nghị, các đại biểu được đồng chí Huỳnh Văn Thình, Phó Giám đốc Công an tỉnh, thông tin và định hướng dư luận về việc khởi tố 02 đối tượng trên địa bàn tỉnh để điều tra về tội “Lợi dụng các quyền tự do, dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân”. Qua đó, đồng chí Phó Giám đốc Công an tỉnh đã cung cấp thông tin về những nội dung có liên quan như: hành vi vi phạm pháp luật của Tô Hoàng Chương và Thạch Cương, những âm mưu hoạt động chống phá của các thế lực thù địch lợi dụng tình hình dân tộc, tôn giáo để phá hoại khối đại đoàn kết dân tộc; dư luận trong cán bộ, đảng viên và đồng bào Khmer đối với việc bắt giữ 02 đối tượng này, theo đó dư luận rất đồng tình với việc xử lý của cơ quan chức năng, ngoại trừ một số rất ít đối tượng thuộc hội nhóm, tổ chức có liên quan đến 02 đối tượng bị bắt tạm giam và các tổ chức chống phá từ bên ngoài… Đồng thời, đề nghị các cơ quan, đơn vị, địa phương sát cánh cùng với Công an tỉnh, các cơ quan chức năng thực hiện tốt công tác thông tin tuyên truyền giáo dục pháp luật cho người dân, đặc biệt chú trọng đối với đồng bào dân tộc…

Đồng chí Huỳnh Văn Thình, Phó Giám đốc Công an tỉnh báo cáo chuyên đề tại hội nghị.

Đồng chí Trần Quốc Tuấn, Ủy viên Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy thông tin: Những kết quả nổi bật qua nửa nhiệm kỳ Đại hội Đảng bộ tỉnh Trà Vinh lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020-2025 và những giải pháp trọng tâm trong nửa nhiệm kỳ còn lại. Đồng chí đã nêu bật những thành tựu của tỉnh đã đạt được qua nửa nhiệm kỳ Đại hội, đặc biệt nhấn mạnh sự đoàn kết vượt qua khó khăn, thách thức của các cấp ủy, chính quyền trong lãnh, chỉ đạo, sự chung tay góp sức của cộng đồng doanh nghiệp và đồng thuận của nhân dân trong phát triển kinh tế - xã hội trong bối cảnh ảnh hưởng lớn bởi dịch Covid-19, khó khăn chung của nền trong nước và quốc tế; đồng thời nhấn mạnh những giải pháp cần phải quan tâm thực hiện trong nửa nhiệm kỳ còn lại để hoàn thành các mục tiêu mà Nghị quyết Đại hội XI đảng bộ tỉnh đề ra.

Đồng chí Trần Quốc Tuấn, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy báo cáo chuyên đề tại hội nghị.

Ảnh: Thanh Nhã

Một số nội dung định hướng tuyên truyền trong thời gian tới:

- Làm tốt công tác tuyên truyền về việc cơ quan an ninh điều tra Công an tỉnh Trà Vinh đã phối hợp với các cơ quan, đơn vị tiến hành khởi tố, bắt tạm giam 02 đối tượng trên địa bàn tỉnh Trà Vinh là Thạch Cương và Tô Hoàng Chương về hành vi "Lợi dụng các quyền tự do, dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân" theo Điều 331 Bộ Luật hình sự. Tuyên truyền làm rõ những âm mưu, thủ đoạn của các thế lực thù địch, tổ chức phản động, lợi dụng những vấn đề tranh chấp, khiếu kiện, những bức xúc có liên quan đến dân tộc, tôn giáo để lôi kéo, kích động đồng bào dân tộc tham gia hoạt động gây mất ổn định tình hình an ninh tư tưởng trên địa bàn. Tăng cường theo dõi tình hình trên không gian mạng, đặc biệt là một số đối tượng cực đoan trên địa bàn tỉnh. Kịp thời tham gia đấu tranh ngăn chặn, bóc gỡ thông tin xấu, độc ảnh hưởng đến an ninh chính trị trên địa bàn tỉnh; chia sẻ thông tin định hướng, thông tin vạch trần âm mưu thủ đoạn kích động, gây chia rẽ của các thế lực thù địch. Tăng cường tuyên truyền về kết quả thực hiện các chính sách phát triển kinh tế - xã hội trong vùng đồng bào dân tộc; tuyên truyền, biểu dương những tấm gương tiêu biểu là người dân tộc khmer trong phát triển kinh tế - xã hội, tham gia bảo vệ an ninh tổ quốc trên địa bàn tỉnh. Tuyên truyền về lịch sử vùng đất Nam Bộ - Việt Nam.

- Tiếp tục tuyên truyền các nhiệm vụ và giải pháp trong các chương trình, nghị quyết cụ thể để thực hiện 06 nhiệm vụ trọng tâm và 03 nhiệm vụ đột phá có tính chiến lược trong nhiệm kỳ Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XI và các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp, nhiệm kỳ 2020-2025 đề ra. Trọng tâm là các giải pháp được các đơn vị, địa phương nêu trong các tham luận hội nghị giữa nhiệm kỳ, nhằm phấn đấu để nữa nhiệm kỳ còn lại hoàn thành các mục tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XI đã đề ra: Phấn đấu xây dựng Trà Vinh đạt chuẩn nông thôn mới trước năm 2025; là tỉnh phát triển trong nhóm đầu của khu vực Đồng bằng sông Cửu Long trước năm 2030; tỉnh phát triển thành công, đột phá về các ngành kinh tế biển theo thứ tự ưu tiên:  Nuôi trồng và khai thác hải sản; Năng lượng tái tạo và các ngành kinh tế biển mới; Du lịch và dịch vụ biển; Công nghiệp ven biển. Tuyên truyền cổ vũ, động viên toàn Đảng bộ, toàn dân, toàn quân phát huy tinh thần đoàn kết, chung sức, đồng lòng, tiếp tục đẩy mạnh công cuộc xây dựng, chỉnh đốn Đảng, xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; đổi mới phương thức lãnh đạo của các cấp ủy, xây dựng hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; nỗ lực phấn đấu thực hiện hoàn thành tốt các mục tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020-2025 đề ra.

- Tiếp tục tuyên truyền các dự án luật, nghị quyết kỳ họp thứ 5 Quốc hội khóa XV và các Nghị quyết kỳ họp thứ 10 Hội đồng nhân dân tỉnh khóa X thông qua: Cổ vũ, động viên toàn Đảng, toàn dân và toàn quân nỗ lực, quyết tâm vượt qua khó khăn, thách thức, nắm bắt thời cơ, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội những tháng còn lại trong năm 2023 và giai đoạn 2020-2025, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XI đề ra.

- Tiếp tục tuyên truyền về công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; về việc thực hiện kỷ luật kỷ cương, trách nhiệm người đứng đầu trong công tác phòng chống tham nhũng, tiêu cực: Tuyên truyền sâu rộng, có hiệu quả hơn nữa các chủ trương của Đảng, pháp luật của Nhà nước về phòng chống tham nhũng, tiêu cực. Tuyên truyền sự quyết tâm của Trung ương, của tỉnh trong công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực. Đặc biệt, tiếp tục quán triệt sâu sắc nội dung tác phẩm “Kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng chống tham nhũng, tiêu cực, góp phần xây dựng Đảng và Nhà nước ta ngày càng trong sạch, vững mạnh”, tạo sự thống nhất về nhận thức, ý chí và hành động trong toàn hệ thống chính trị và toàn xã hội của tỉnh - “trên dưới đồng lòng, dọc ngang thông suốt”, củng cố niềm tin của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân vào công cuộc đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, vào sự nghiệp cách mạng dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam. Nâng cao ý thức, trách nhiệm, quyết tâm của cấp ủy, tổ chức đảng các cấp, cán bộ, đảng viên và nhân dân trong tỉnh về công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; đấu tranh phòng, chống mọi biểu hiện suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị của tỉnh trong sạch, vững mạnh. Phát huy vai trò của người đứng đầu cấp ủy, chính quyền, cơ quan, đơn vị trong việc lãnh đạo, chỉ đạo, vận dụng những vấn đề lý luận và thực tiễn đề cập trong tác phẩm vào công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực ở các cấp, ngành, địa phương, cơ quan, đơn vị.

- Thông tin tuyên truyền về kết quả giải quyết khiếu nại, tố cáo của người dân, chú trọng thông tin tuyên truyền rộng rãi trên các phương tiện thông tin đại chúng nhằm cung cấp thông tin cho nhân dân biết về các vụ việc đã được các cơ quan chức năng xử lý hết thẩm quyền, đúng quy định của pháp luật, nhưng người dân vẫn không chấp hành, tiếp tục khiếu nại, khiếu kiện, qua đó nhằm tạo sự đồng thuận trong nhân dân.

Tiếp đẩy mạnh tuyên truyền việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; thông tin, tuyên truyền về công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị:  Tuyên truyền biểu dương, nhân rộng những tập thể, cá nhân với những mô hình hay, cách làm sáng tạo hiệu quả trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, chuyên đề năm 2023 "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, khơi dậy khát vọng xây dựng quê hương Trà Vinh phát triển trong giai đoạn mới"; kết quả việc triển khai thực hiện mô hình “Trên làm gương mẫu mực, dưới tích cực làm theo”.

Tuyên truyền các ngày lễ kỷ niệm: 78 năm Ngày truyền thống Công an Nhân dân Việt Nam (19/8/1945-19/8/2023); 78 năm Ngày Cách mạng tháng Tám thành công (19/8/1945-19/8/2023) và Ngày Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945-2/9/2023)...

Thanh Thuỳ

Tin khác
1 2 3 4 5  ... 
TUYÊN TRUYỀN
Đăng nhập
Thống kê truy cập
  • Đang online: 8
  • Hôm nay: 4142
  • Trong tuần: 8 519
  • Tất cả: 8806567

WEBSITE BAN TUYÊN GIÁO TỈNH ỦY TRÀ VINH

Trưởng Ban biên tập: Trần Quốc Tuấn

Chức vụ: Ủy viên Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy.  

Ghi rõ nguồn "Trang tin điện tử Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Trà Vinh" khi phát hành lại thông tin từ website này.

Chung nhan Tin Nhiem Mang

BAN TUYÊN GIÁO TỈNH UỶ TRÀ VINH

Địa chỉ: số 4, Nguyễn Thái Học, Khóm 4, Phường 1, Thành phố Trà Vinh

Điện thoại: 02943.853574 

Email: btgtutravinh@travinh.gov.vn

Website: tuyengiao.travinh.gov.vn