Toàn ngành Tuyên giáo: Bản lĩnh, trí tuệ, đoàn kết, chủ động, đổi mới, sáng tạo thực hiện thắng lợi nhiệm vụ
Sáng 28/12, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị tổng kết công tác tuyên giáo; công tác tuyên truyền miệng và hoạt động báo cáo viên; công tác thông tin đối ngoại; tuyên truyền biển, đảo và phân giới, cắm mốc, quản lý biên giới năm 2022 và triển khai nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm năm 2023. Đồng chí Lâm Minh Đằng, Phó Bí thư Tỉnh ủy dự và phát biểu chỉ đạo Hội nghị. 

Quang cảnh Hội nghị

Năm 2022, công tác tuyên giáo trên địa bàn tỉnh được triển khai đồng bộ, đạt nhiều kết quả tích cực. Công tác tham mưu Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã phối hợp các ban, sở, ngành, địa phương chủ động xây dựng và tham mưu cấp ủy ban hành 2 đề án, 2 chỉ thị; sơ, tổng kết 9 chỉ thị, nghị quyết trên lĩnh vực tuyên giáo, 73 dự thảo các văn bản triển khai các chỉ thị, nghị quyết của Đảng đảm bảo đúng, trúng, kịp thời. Công tác học tập, quán triệt các nghị quyết, chỉ thị của trung ương và của tỉnh được triển khai linh hoạt, kết hợp hiệu quả trực tuyến và trực tiếp. Công tác kiểm tra, sơ kết, tổng kết các nghị quyết, chỉ thị thuộc lĩnh vực tuyên giáo đảm bảo tiến độ, chất lượng. Công tác định hướng hoạt động báo chí, văn hóa - văn nghệ; nắm bắt, phản ánh diễn biến tư tưởng, dư luận của cán bộ, đảng viên, nhân dân đảm bảo kịp thời; công tác báo chí, thông tin đối ngoại, tuyên truyền biển, đảo được triển khai thường xuyên, hiệu quả.

Công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trên internet, mạng xã hội được tăng cường. Tuyên truyền đậm nét kỷ niệm 30 năm tái lập tỉnh Trà Vinh; nhất là việc triển khai thực hiện nghị quyết đại hội Đảng các cấp, các nghị quyết chuyên đề của Tỉnh ủy. Công tác phối hợp giữa ngành tuyên giáo với các cơ quan quản lý nhà nước, với các ngành trong khối khoa giáo đi vào nền nếp, hiệu quả.

Việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh ngày càng đi vào chiều sâu, lan tỏa nhiều mô hình mới, cách làm hay. Tổ chức thành công Cuộc thi viết “Tìm hiểu tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và đề xuất giải pháp nâng cao chất lượng, hiệu quả học tập, làm theo Bác”. Công tác nghiên cứu, biên soạn, tuyên truyền, giáo dục lịch sử Đảng, lịch sử truyền thống cách mạng của tỉnh Trà Vinh đã đạt được những kết quả quan trọng. Chất lượng hoạt động của các trung tâm chính trị ngày một nâng lên.

Từng bước thực hiện việc chuyển đổi số một số lĩnh vực tuyên giáo, đã số hóa một số nguồn dữ liệu, hình thành 41 sách điện tử, như: Thông tin Công tác tư tưởng, các ấn phẩm tuyên truyền do tỉnh biên soạn và hành; thiết kế trên 100 sản phẩm inforgraphic tuyên truyền các ngày lễ lớn, các sự kiện chính trị, các văn bản chỉ đạo của Tỉnh ủy, Nghị quyết của Hội đồng nhân dân; 24 bản tin audio sử dụng công nghệ AI; 36 video clip nó nội dung là các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, đề cương tuyên truyền các ngày lễ, kỷ niệm. Đặc biệt, tỉnh đã triển khai Đề án Sổ tay đảng viên điện tử với sự tích hợp nhiều phương thức tổ chức học tập Nghị quyết, sinh hoạt chi bộ với nhiều nguồn tư liệu, kịp thời cung cấp thông tin cho đảng viên trên địa bàn tỉnh...

Phó Bí thư Tỉnh ủy Lâm Minh Đằng phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Phó Bí thư Tỉnh ủy Lâm Minh Đằng ghi nhận và biểu dương những thành tích, đóng góp của ngành tuyên giáo các cấp của tỉnh hoàn thành tốt vai trò, nhiệm vụ “đi trước - mở đường, đi cùng - thực hiện, đi sau - tổng kết”. Phó Bí thư nhấn mạnh 09 thành tựu toàn ngành tuyên giáo của tỉnh đạt được trong năm 2022, đó là:

Thứ nhất, thực hiện tốt công tác tham mưu cho Ban Thường vụ Tỉnh ủy về công tác tuyên giáo (công tác tuyên truyền, triển khai các chỉ thị, nghị quyết, công tác chính trị tư tưởng, công tác tuyên truyền văn hóa văn nghệ, khoa giáo, lịch sử Đảng,... và Thường trực Ban Chỉ đạo 35 tỉnh). Thực hiện tốt chủ trương chuyển đổi số đã tham mưu triển khai các bước thực hiện Đề án sổ tay điện tử.

Thứ hai, công tác tham mưu trong việc tổ chức học tập, quán triệt, triển khai các chỉ thị, nghị quyết của Trung ương, của tỉnh cho cán bộ, đảng viên, hội viên và quần chúng nhân dân. Tuyên truyền bằng nhiều hình thức, nội dung phong phú và đa dạng, từ đó truyền tải được lượng thông tin các nội dung các chỉ thị, nghị quyết của Trung ương, của tỉnh và của các cấp ủy đảng đến nhân dân.

Thứ ba, tổ chức thành công hội nghị tổng kết Cuộc thi viết “Tìm hiểu tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và đề xuất giải pháp nâng cao hiệu quả học tập và làm theo Bác”.

Thứ tư, công tác tuyên truyền các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước (công tác tuyên truyền được thực hiện nhiều hình thức, đa dạng, phong phú). Trang Thông tin điện tử Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy kịp thời đăng tải kịp thời các thông tin chỉ đạo, điều hành của Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

Thứ năm, định hướng hoạt động báo chí, xuất bản, văn hóa, văn nghệ được quan tâm chỉ đạo, bảo đảm đúng chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và sự chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Trong năm Báo Trà Vinh cập nhật nhanh chóng, kịp thời tình hình thời sự trong tỉnh. Đài Phát thanh - Truyền hình Trà Vinh, Tạp chí văn hóa, văn nghệ tỉnh xây dựng nhiều chuyên trang, chuyên mục để tuyên truyền, quảng bá tiềm năng thế mạnh, các giá trị văn hóa lịch sử về vùng đất và con người Trà Vinh đến đông đảo bạn đọc trong và ngoài tỉnh.

Thứ sáu, lĩnh vực khoa giáo có nhiều chuyển biến tích cực, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy cùng với các ngành trong khối khoa giáo thực hiện tốt chức năng tham mưu triển khai thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của Đảng về khoa giáo. Trong năm tổ chức sơ kết, tổng kết các chỉ thị, nghị quyết của Đảng đạt yêu cầu về thời gian, chất lượng, giúp Ban Thường vụ Tỉnh ủy kịp thời chỉ đạo, uốn nắn các vấn đề trên lĩnh vực khoa giáo như: giáo dục, y tế, khoa học công nghệ,...

Thứ bảy, thông tin đối ngoại trong năm 2022 đã chủ động, kịp thời, linh hoạt tham mưu cho Thường trực Tỉnh ủy mời báo cáo viên Trung ương (mời Phó trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Lê Hải Bình đến thông tin tình hình thế giới trước tác động xung đột Nga - Ucraina, mối quan hệ giữa Việt Nam với các nước lớn trên thế giới), giúp cho cán bộ, đảng viên nắm được những thông tin chính thống. Đẩy mạnh tuyên truyền thông tin đối ngoại phát trên Đài truyền hình Việt Nam “Dấu ấn kinh tế Trà Vinh sau 30 năm tái lập tỉnh”.

Thứ tám, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tham mưu kịp thời chỉ đạo tuyên truyền và những thông tin liên quan đến tình hình biên, đảo. Các cơ quan báo chí của tỉnh tiếp tục duy trì và nâng cao chất lương chuyên trang, tin, bài; các sở, ngành, địa phương tuyên truyền các đề tài bảo vệ chủ quyền an ninh biển gắn với phát triển kinh tế - xã hội, đời sống dân cư ven biển.

Thứ chín, công tác nghiên cứu, biên soạn lịch sử Đảng bộ, lịch sử truyền thống cách mạng trong tỉnh tiếp tục được quan tâm chỉ đạo. Trong năm xuất bản 02 công trình lịch sử ngành tỉnh, 08 công trình cấp huyện, xã. Đang biên soạn 09 công trình cấp tỉnh, 04 công trình lịch sử ngành huyện và 24 công trình lịch sử đảng bộ địa phương.

Về nhiệm vụ năm 2023, đồng chí cơ bản nhất trí với các phương hướng, nhiệm vụ được trình bày trong dự thảo báo cáo và các ý kiến phát biểu tại Hội nghị; đồng thời đề nghị ngành Tuyên giáo quan tâm một số vấn đề, nhiệm vụ trọng tâm: Trong đó, tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tham mưu cho Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành các văn bản định hướng về công tác tuyên giáo; đánh giá việc thực hiện Chỉ thị số 28-CT/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về nêu cao trách nhiệm, gương mẫu của người đứng đầu tổ chức đảng trong việc nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của Đảng để tham mưu Tỉnh ủy chỉ đạo, uốn nắn. Tập trung cụ thể hóa thường xuyên, chỉ đạo sát hợp, thực hiện hiệu quả chương trình hành động Tỉnh ủy Nghị quyết đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XI, Nghị quyết đại hội XIII của Đảng thuộc tránh nhiệm tham mưu của ngành tuyên giáo; triển khai thực hiện có hiệu quả Đề án số 02-ĐA/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy “Đổi mới công tác tư tưởng của đảng bộ tỉnh Trà Vinh trong tình hình mới”.

Quan tâm sơ, tổng kết các chỉ thị, nghị quyết của Trung ương, Tỉnh ủy theo yêu cầu của Trung ương, Ban Thường vụ Tỉnh ủy; xác định rõ những hạn chế, nguyên nhân và trách nhiệm của từng ngành trong tổ chức thực hiện, tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh ủy chỉ đạo kịp thời; chú ý tổng kết mô hình hay, cách làm hiệu quả nhân rộng, đúc kết kinh nghiệm chung.

Đổi mới nội dung, phương thức, nâng cao tính thiết phục trong công tác tuyên truyền theo hướng đa dạng hóa, sinh động về hình thức, ngắn gọn, thiết thực, gần gũi cuộc sống, dễ hiểu, dễ nhớ, dễ thực hiện, phù hợp với từng đối tượng; nâng cao chất lượng cuốn Thông tin công tác tư tưởng của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy.

Tham mưu chỉ đạo công tác xây dựng Đảng về chính trị, tư tưởng, đạo đức; triển khai chuyên đề năm 2023 “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, khơi dậy khát vọng xây dựng quê hương Trà Vinh phát triển trong giai đoạn mới”, để thực sự khơi dậy ý chí tự lực, tự cường của Đảng bộ, quân, dân Trà Vinh trong công cuộc phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Phát huy hiệu quả công tác chuyển đổi số trong công tác tuyên giáo; tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành văn bản chỉ đạo triển khai thực hiện toàn tỉnh phần mền Sổ tay đảng viên điện tử hướng tới số hóa các văn bản chỉ đạo điều hành, tài liệu học tập các chỉ thị, nghị quyết của các cấp ủy đảng từ tỉnh đến cơ sở; số hóa tài liệu sinh hoạt chi bộ nhằm giúp cán bộ, đảng viên tiếp cận và cập nhật kịp thời các văn bản của Trung ương của tỉnh, huyện và tương đương; chủ động tiếp cập các tài liệu sinh hoạt chi bộ, đa dạng hóa các sản phẩm tuyên truyền trên internet và mạng xã hội phục vụ công tác định hướng dư luận xã hổi để thông tin tích cực để tạo nguồn chủ lưu trên internet và mạng xã hội.

Tăng cường hiệu quả hoạt động định hướng các cơ quan báo chí, các xuất bản phẩm, tờ tin nội bộ; các cơ quan báo chí bám sát nhiệm vụ chính trị của tỉnh năm 2023, giới thiệu tiềm năng, kêu gọi thu hút đầu tư và quảng bá con người và vùng đất Trà Vinh. Tham mưu chỉ đạo và tổ chức kỷ niệm ngày lễ lớn và sự kiện lịch sự quan trọng của đất nước, của tỉnh. Thông qua các hoạt động kỷ niệm để tuyên truyền, cổ vũ, động viên các cấp, các ngành, cán bộ, đảng viên và nhân dân nỗ lực vượt lên khó khăn, thách thức, chung sức, đồng lòng , quyết tâm thực hiện thắng lợi nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp tỉnh.

Tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác thông tin đối ngoại, tuyên truyền biển, đảo và phân giới, cắm mốc, quản lý biên giới, góp phần tuyên truyền chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước; tiếp tục nghiên cứu, tạo ra sản phẩm trong công tác thông tin đối ngoại để nâng cao hiệu quả công tác quảng bá, giới thiệu hình ảnh đất nước, cong người Việt Nam, đặc trưng về văn hóa, con người Trà Vinh.

Kiện toàn bộ máy ngành tuyên giáo các cấp, quan tâm nắm chắc thực trạng đội ngũ cán bộ tuyên giáo từ tỉnh đến cơ sở, có kế hoạch xây dựng, phát triển, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ, công chức ngành tuyên giáo bản lĩnh chính trị, đạo đức, kiến thức, năng lực đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của công tác tuyên giáo. Tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh ủy chỉ đạo hoạt động mô hình tuyên giáo đảng ủy xã , phường, thị trấn tên gọi, bố trí, phân công  công việc khoa học, hợp lý với người không chuyên trách phụ trách công tác tuyên giáo ở cơ sở.

Đồng chí Trần Quốc Tuấn, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy  phát biểu kết luận Hội nghị

Phát biểu kết luận Hội nghị, đồng chí Trần Quốc Tuấn, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã trân trọng tiếp thu ý kiến chỉ đạo của đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy, sẽ bổ sung vào chương trình công tác của ngành Tuyên giáo trong năm 2023 và đồng thời nhấn mạnh ngành tuyên giáo toàn tỉnh sẽ phát huy kết quả đạt được, khắc phục hạn chế, đề ra giải pháp hoàn thành tốt hơn nhiệm vụ trong thời gian tới.

Thanh Trị

Tin khác
1 2 3 4 5  ... 
TUYÊN TRUYỀN
Đăng nhập
Thống kê truy cập
  • Đang online: 41
  • Hôm nay: 3774
  • Trong tuần: 24 093
  • Tất cả: 8822953

WEBSITE BAN TUYÊN GIÁO TỈNH ỦY TRÀ VINH

Trưởng Ban biên tập: Trần Quốc Tuấn

Chức vụ: Ủy viên Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy.  

Ghi rõ nguồn "Trang tin điện tử Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Trà Vinh" khi phát hành lại thông tin từ website này.

Chung nhan Tin Nhiem Mang

BAN TUYÊN GIÁO TỈNH UỶ TRÀ VINH

Địa chỉ: số 4, Nguyễn Thái Học, Khóm 4, Phường 1, Thành phố Trà Vinh

Điện thoại: 02943.853574 

Email: btgtutravinh@travinh.gov.vn

Website: tuyengiao.travinh.gov.vn