Toàn văn: Phát biểu khai mạc của đồng chí Ngô Chí Cường, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy tại Hội nghị sơ kết giữa nhiệm kỳ Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020 – 2025.
Thực hiện Quy chế làm việc, Hôm nay, Ban chấp hành đảng bộ tỉnh tổ chức Hội nghị giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Thay mặt, Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh, tôi chào mừng các đồng chí đại diện lãnh đạo các vụ theo dõi địa bàn như Văn phòng Trung ương Đảng; Ủy ban Kiểm tra Trung ương; Ban Nội chính Trung ương; Ban Dân vận Trung ương; Ban Kinh tế Trung ương; Ban Tuyên giáo Trung ương, cùng toàn thể các đồng chí dự Hội nghị.

Kính thưa các đồng chí, cùng toàn thể đại biểu Hội nghị !

Triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XI trong điều kiện gặp không ít khó khăn, thách thức, bên cạnh sự quyết tâm, nỗ lực với khát vọng vươn lên của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân, Trà Vinh luôn được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát của Trung ương nên đã đạt được nhiều kết quả quan trọng trên các lĩnh vực.

- Công tác xây dựng, chỉnh đốn đảng và hệ thống chính trị được tăng cường, có nhiều chuyển biến tích cực. Cơ cấu tổ chức, bộ máy, chất lượng đội ngũ cán bộ được củng cố, kiện toàn. Hiệu lực, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị được nâng lên. Công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát, phòng chống tham nhũng, tiêu cực được tập trung lãnh đạo thực hiện. Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội phát huy vai trò giám sát, phản biện xã hội, góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền và khối đại đoàn kết toàn dân.

- Kinh tế của tỉnh từng bước phục hồi sau đại dịch Covid-19. Đến nay, có 07/27 chỉ tiêu kinh tế - xã hội đạt và vượt Nghị quyết, 10/27 chỉ tiêu đạt từ 70% trở lên, 03/27 chỉ tiêu đạt từ 51,9 đến dưới 70%; các chỉ tiêu còn lại đạt từ 41% trở lên. Kinh tế tăng trưởng bình quân 3,12%/năm. Quy mô nền kinh tế ước đạt 77.475 tỷ đồng. GRDP bình quân đầu người đến nay ước đạt 75,97 triệu đồng/người/năm.

 - Tiếp tục cải thiện môi trường đầu tư, phát triển mới doanh nghiệp, hợp tác xã; các chỉ số PCI, PAPI, SIPAS, PAR index đều tăng thứ hạng. Thu hút đầu tư, phát triển doanh nghiệp được tập trung thực hiện, đạt kết quả khá tích cực.

- Giáo dục - đào tạo, khoa học - công nghệ, văn hóa - văn nghệ, chăm sóc sức khoẻ nhân dân, đào tạo nghề, giải quyết việc làm được tập trung thực hiện khá tốt. Phòng chống dịch Covid-19 đã hạn chế một số ca mắc, cũng như tử vong thấp nhất so với đồng bằng sông Cửu Long được Trung ương đánh gia cao. Chính sách người có công, chính sách dân tộc, tôn giáo, an sinh xã hội được tập trung thực hiện đầy đủ, kịp thời. Đã hoàn thành việc xây dựng nhà ở cho các đối tượng chính sách; cơ bản hoàn thành việc xây dựng nhà ở cho hộ khó khăn về nhà ở.

- Tích cực thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia. Huy động hệ thống chính trị và nhân dân tích cực tham gia xây dựng nông thôn mới, đến nay có 100% số xã đạt nông thôn mới (vượt kế hoạch đề ra), 8/9 huyện, thị xã, thành phố đạt chuẩn và hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới. Tỷ lệ hộ nghèo liên tục được kéo giảm. Toàn tỉnh đã giảm 2,92% tỷ lệ hộ nghèo, trong đó tỷ lệ hộ nghèo dân tộc Khmer giảm 5,93% và tỷ lệ hộ cận nghèo giảm 3,37%. Đến nay, còn 1,88% hộ nghèo, 3,8% hộ cận nghèo.

- Các nhiệm vụ trọng tâm, đột phá và Nghị quyết 11 của Chính phủ được tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện và đạt kết quả khá tích cực trên nhiều mặt.

- Quốc phòng và an ninh được giữ vững ổn định.

Kính thưa các đồng chí, quý đại biểu !

Bên cạnh những kết quả tích cực đã đạt được, chúng ta cũng thấy được những hạn chế, khuyết điểm như:

- Công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị từng lúc, từng nơi chưa đáp ứng được yêu cầu; năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của một số ít tổ chức cơ sở đảng chậm nâng lên. Lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện 06 nhiệm vụ trọng tâm, 03 nhiệm vụ đột phá đạt kết quả chưa rõ nét. Kỹ luật, kỹ cương trong tổ chức bộ máy và thực hiện nhiệm vụ có mặt chưa đảm bảo. Công tác thanh tra, kiểm tra, phòng chống tham nhũng được tập trung nhưng thu hồi tài sản thất thoát, tiền sai phạm theo kết luận thanh tra, kiểm toán tra chưa triệt để, còn kéo dài.

- Kinh tế phục hồi chậm, tăng trưởng thiếu bền vững và thấp so với Nghị quyết; Có 02 chỉ tiêu quan trọng khả năng không đạt so với Nghị quyết Đại hội là tăng trưởng GRDP và GRDP bình quân đầu người. Chuyển dịch cơ cấu kinh tế, đột phá trong phát triển kinh tế chưa nhiều; khoảng cách về quy mô nền kinh tế so với các tỉnh trong khu vực chậm được rút ngắn.

- Thu hút đầu tư, phát triển doanh nghiệp, hỗ trợ doanh nghiệp chưa đạt yêu cầu; các chỉ số năng lực cạnh tranh tuy có cải thiện nhưng thứ hạng còn ở mức khiêm tốn.

- Đổi mới, nâng cao chất lượng giáo dục phổ thông chưa theo kịp tốc độ chung của cả nước. Công tác chăm sóc sức khoẻ nhân dân được tập trung nhưng công tác chuẩn bị cơ sở vật chất, sinh phẩm, thuốc… có mặt còn bị động; tỷ lệ tham gia bảo hiểm y tế thấp. Công tác nghiên cứu, chuyển giao, ứng dụng khoa học công nghệ chưa thật sự hiệu quả. Chuyển dịch cơ cấu lao động chưa nhiều; tỷ lệ lao động nông nghiệp còn cao.

- Tình hình tội phạm diễn biến phức tạp, nhất là ma túy ngày càng tăng. Công tác tiếp dân, xử lý đơn khiếu nại, tố cáo của công dân ở một số cơ quan, đơn vị chưa đảm bảo, một số vụ việc đã được giải quyết hết thẩm quyền nhưng người dân vẫn khiếu nại, khiếu kiện gây mất trật tự nơi công sở.

- Công tác điều tra, truy tố, xét xử án và thi hành án có mặt chưa đạt yêu cầu, kéo dài, tỷ lệ đạt thấp, nhất là thi hành án dân sự.

Kính thưa toàn thể các đồng chí!

Hội nghị lần này là dịp để kiểm điểm vai trò lãnh đạo, điều hành của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh qua nửa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XI. Qua đó, rút kinh nghiệm trong quá trình lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện, đồng thời phát huy ưu điểm, tăng cường vai trò, trách nhiệm của cấp ủy, nhất là người đứng đầu trong việc lãnh đạo, chỉ đạo quyết tâm thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh trong nửa nhiệm kỳ còn lại.

Do đó, Hội nghị sẽ tập trung đánh giá toàn diện những kết quả đạt được trong việc triển khai, quán triệt, thực hiện Nghị quyết Đai hội; tập trung chỉ ra được nguyên nhân hạn chế, đồng thời dự báo bối cảnh tình hình mới, những thời cơ, thuận lợi và khó khăn đối với tỉnh trong thời gian tới; xác định quyết tâm, đề xuất những chủ trương, biện pháp sát hợp, khả thi để tập trung quyết liệt lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện thắng lợi các mục tiêu, chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội trong nữa nhiệm kỳ còn lại.

Với tính chất quan trọng của hội nghị, đề nghị đại biểu dự hội nghị phát huy tinh thần trách nhiệm, trí tuệ, tâm huyết, tập trung nghiên cứu, tham gia thảo luận - tham luận, đề xuất được những giải pháp thiết thực, xác thực tiễn, khả thi để góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu Nghị quyết Đại hội đã đề ra: “Phấn đấu xây dựng Trà Vinh trở thành một trong những tỉnh trọng điểm phát triển kinh tế biển của vùng Đồng bằng sông Cửu Long; đạt chuẩn Nông thôn mới trước năm 2025, là tỉnh phát triển trong nhóm đầu của khu vực Đồng bằng sông Cửu Long trước năm 2030”.

Với ý nghĩa đó, thay mặt Tỉnh uỷ, tôi tuyên bố khai mạc Hội nghị giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Kính chúc các đồng chí, quý đại biểu cùng gia đình luôn mạnh khỏe, hạnh phúc, thành công.

Chúc Hội nghị thành công tốt đẹp!

Trân trọng kính chào !

Tin khác
1 2 3 4 5  ... 
TUYÊN TRUYỀN
Đăng nhập
Thống kê truy cập
  • Đang online: 6
  • Hôm nay: 1875
  • Trong tuần: 32 652
  • Tất cả: 8832608

WEBSITE BAN TUYÊN GIÁO TỈNH ỦY TRÀ VINH

Trưởng Ban biên tập: Trần Quốc Tuấn

Chức vụ: Ủy viên Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy.  

Ghi rõ nguồn "Trang tin điện tử Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Trà Vinh" khi phát hành lại thông tin từ website này.

Chung nhan Tin Nhiem Mang

BAN TUYÊN GIÁO TỈNH UỶ TRÀ VINH

Địa chỉ: số 4, Nguyễn Thái Học, Khóm 4, Phường 1, Thành phố Trà Vinh

Điện thoại: 02943.853574 

Email: btgtutravinh@travinh.gov.vn

Website: tuyengiao.travinh.gov.vn