Toàn văn: Phát biểu khai mạc của đồng chí Trần Quốc Tuấn, Uỷ viên Thường vụ Tỉnh uỷ, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ tại Hội nghị tổng kết công tác tuyên giáo; thông tin đối ngoại; tuyên truyền biển, đảo, phân giới cắm mốc, quản lý biên giới; tuyên truyền miệng và hoạt động báo cáo viên năm 2023,triển khai nhiệm vụ năm 2024

Kính thưa: - Đồng chí Lâm Minh Đằng, Phó Bí thư Tỉnh ủy.

Thưa toàn thể hội nghị!   

Thực hiện chương trình công tác năm 2023, sau thời gian chuẩn bị chặt chẽ, chu đáo về nội dung, chương trình được sự thống nhất chỉ đạo của Thường trực Tỉnh ủy, hôm nay Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị để đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ ngành tuyên giáo năm 2023, triển khai nhiệm vụ giải pháp trọng tâm năm 2024. Trước hết thay mặt lãnh đạo Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy xin nhiệt liệt chào mừng đồng chí Lâm Minh Đằng - Phó Bí thư Tỉnh ủy, đến dự và chỉ đạo Hội nghị, xin gửi đến đồng chí Lâm Minh Đằng, quý vị đại biểu lời chúc sức khỏe và lời chào mừng trân trọng nhất.

anh tin bai

Đồng chí Trần Quốc Tuấn, Uỷ viên Thường vụ Tỉnh uỷ, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ phát biểu khai mạc Hội nghị

Thưa quý đại biểu!

Từ đầu năm 2023 đến nay, tình hình thế giới đã tiếp tục có những diễn biến nhanh, phức tạp, khó lường, thách thức nhiều hơn so với dự báo; cạnh tranh chiến lược giữa các nước lớn, xung đột tại Ukraine gay gắt, gần đây xảy ra xung đột tại Dải Gaza giữa Israel và Hamas làm cho kinh tế toàn cầu tăng trưởng chậm; nhiều nền kinh tế lớn duy trì chính sách tiền tệ thắt chặt; An ninh năng lượng, an ninh lương thực, an ninh mạng gặp nhiều thách thức; thiên tai, biến đổi khí hậu gây hậu quả nghiêm trọng. Trong bối cảnh đó, Trung ương Đảng, Quốc hội, Chính phủ ban hành nhiều chủ trương, chính sách; với phương châm “Đoàn kết kỷ cương, bản lĩnh linh hoạt, đổi mới sáng tạo, kịp thời hiệu quả” các cấp, các ngành, các địa phương triển khai quyết liệt, đồng bộ các nhiệm vụ, giải pháp; từ đó tình hình kinh tế - xã hội có nhiều chuyển biến tích cực, năm 2023, quy mô GDP của nước ta ước đạt khoảng 435 tỷ USD, đưa Việt Nam vào nhóm 40 nền kinh tế hàng đầu thế giới; đối ngoại ngày càng mở rộng nâng cao uy tín và vị thế của Việt Nam trên trường quốc tế; quốc phòng, an ninh được tăng cường; độc lập, chủ quyền quốc gia được giữ vững; an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được bảo đảm; công tác đấu tranh phòng chống tham nhũng, tiêu cực được đẩy mạnh; văn hóa - xã hội được quan tâm thực hiện; công tác an sinh xã hội được triển khai thiết thực, kịp thời, hiệu quả

anh tin bai

  Quang cảnh Hội nghị

Đối với tỉnh ta, với phương châm“Đoàn kết, Kỷ cương, Hành động, Sáng tạo, Đột phá, Phát triển” khát vọng xây dựng quê hương Trà Vinh trong giai đoạn mới, toàn Đảng, toàn dân, toàn quân đã khắc phục khó khăn, chủ động, đoàn kết, nỗ lực, triển khai quyết liệt, đồng bộ nhiều giải pháp phù hợp, đạt và vượt các chỉ tiêu, nhiệm vụ năm 2023; rất đáng phấn khởi là tăng trưởng GRDP so với năm 2022, chúng ta ước đạt 8,25%, vượt xa chỉ tiêu đề ra là từ 7,5-7,75%, đưa Trà Vinh đứng thứ 2 khu vực đồng bằng sông Cửu Long và đứng thứ 12 cả nước. Thu nhập bình quân đầu người đạt 81,75 triệu đồng, vượt xa chỉ tiêu Nghị quyết; kinh tế tỉnh nhà đã tạm thời vượt qua giai đoạn khó khăn và tăng trưởng tốt; xây dựng nông thôn mới, văn hóa, y tế, giáo dục - đào tạo, chính sách an sinh xã hội được quan tâm và có nhiều chuyển biến tích cực; đời sống vật chất và tinh thần của người dân được nâng lên. Công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh được triển khai thực hiện chặt chẽ, đồng bộ; tổ chức bộ máy tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; công tác quốc phòng - an ninh, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo và tăng cường.

Những kết quả đó đã góp phần xây dựng, củng cố, tăng cường niềm tin và tạo đồng thuận xã hội đối với với lãnh đạo của các cấp ủy Đảng, sự quản lý của Nhà nước, trong đó có sự đóng góp không nhỏ của đội ngũ cán bộ tuyên giáo từ tỉnh đến cơ sở, ngành Tuyên giáo Tỉnh Trà Vinh đã quán triệt sâu sắc Nghị quyết năm 2023 của Tỉnh ủy, cùng với phương châm hành động của ngành Tuyên giáo cả nước là: “Bản lĩnh, trí tuệ, đoàn kết, chủ động, đổi mới, sáng tạo thực hiện thắng lợi nhiệm vụ”, từ đó, mỗi cán bộ, công chức trong toàn ngành đã phát huy tinh thần trách nhiệm, chủ động, đổi mới phương thức hoạt động triển khai thực hiện hoàn thành tốt các nhiệm vụ với nhiều thành tích nổi bật; đã thể hiện rất rõ vai trò “đi trước mở đường, đi cùng thực hiện, đi sau tổng kết” và sứ mệnh tiên phong trên mặt trận tư tưởng của Đảng như đã nêu trong những dự thảo báo cáo đã gửi cho các đại biểu.

Kính thưa quý đại biểu!

Chúng ta kết thúc nhiệm vụ chính trị năm 2023, với những thành tích rất đáng phấn khởi và tự hào, kinh tế tăng trưởng, đời sống nhân dân không ngừng cải thiện, đã tiếp thêm động lực để năm 2024 chúng ta tăng tốc, dồn sức và tạo bức phá để hoàn thành mục tiêu giai đoạn giai đoạn 2021 – 2025, với nhiều niềm tin, khí thế, khát vọng, quyết tâm cao và hành động quyết liệt.

Do vậy, tại hội nghị này, tôi đề nghị các đồng chí, quý đại biểu tham dự tập trung nghiên cứu, thảo luận một số vấn đề cơ bản như sau:

Vấn đề thứ nhất, phân tích, làm rõ những kết quả nổi bật trong tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh ủy và cấp ủy các cấp về công tác xây dựng Đảng về chính trị, tư tưởng, đạo đức; công tác thông tin đối ngoại; tuyên truyền biển đảo. Chỉ ra những những mô hình hay, cách làm sáng tạo, hiệu quả của các địa phương, đơn vị để phát huy, nhân rộng; thẳng thắng chỉ ra hạn chế, khó khăn, làm rõ nguyên nhân, rút ra kinh nghiệm trong quá trình tổ chức thực hiện của ngành, địa phương để từ đó đưa ra những giải pháp tháo gỡ, góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả các lĩnh vực công tác tuyên giáo trong thời gian tới. Cụ thể từng lĩnh vực như sau:

Một là: Đối với công tác tuyên giáo:

Phát biểu xoay quanh vấn đề công tác giáo dục chính trị tư tưởng; nâng cao chất lượng việc tổ chức nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của Đảng; việc tổ chức đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị cho cán bộ, đảng viên ở cơ sở; công tác biên soạn lịch sử Đảng; việc triển khai, hiệu quả, kinh nghiệm chỉ đạo thực hiện các mô hình học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; việc thực hiện Quyết định 238-QĐ/TW của Ban Bí thư về ban hành Quy chế phối hợp giữa Ban Tuyên giáo các cấp với cơ quan quản lý nhà nước cùng cấp trong việc thực thi pháp luật, triển khai kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, giải quyết các vấn đề nổi cộm, Nhân dân quan tâm; công tác phối hợp giữa Ban Tuyên giáo Huyện ủy với các ngành trong khối khoa giáo; hiệu quả của đổi mới công tác tuyên truyền.

Hai là: Đối với công tác thông tin đối ngoại; tuyên truyền biển, đảo, phân giới cắm mốc, quản lý biên giới

Phát biểu về hiệu quả đổi mới hoạt động thông tin đối ngoại 2023; công tác thông tin tuyên truyền về biển, đảo; tuyên truyền tuyến biên giới đất liền, tuyên truyền biển đảo; đề xuất những nội dung mới cho hoạt động thông tin đối ngoại; tuyên truyền biển, đảo.

Ba là: Đối với công tác tuyên truyền miệng và hoạt động báo cáo viên

Phát biểu đánh giá chất lượng hội nghị Báo cáo viên do Ban Tuyên giáo Trung ương, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tổ chức bằng hình thức trực tiếp, trực tuyến; việc đổi mới về nội dung, phương thức tiến hành công tác tuyên truyền miệng ở cơ sở, hoạt động báo cáo viên, tuyên truyền viên; việc cung cấp tài liệu cho báo cáo viên thực hiện nhiệm vụ tuyên tuyên truyền.

Ngoài ra, các đại biểu có thể phát biểu thêm về những vấn đề mình quan tâm, đề xuất những giải pháp mới trong công tác xây dựng Đảng về chính trị, tư tưởng, đạo đức và lĩnh vực công tác tuyên giáo.

Vấn đề thứ hai, hội nghị cũng mong muốn nhận được sự đóng góp chân thành, quý báu từ các sở, ngành có liên quan, các sở ngành trong khối khoa giáo. Những kiến nghị, đề xuất giải pháp nâng cao hiệu quả công tác tuyên giáo trong tình hình mới. Dự báo thêm thuận lợi, khó khăn tác động đến công tác tư tưởng, đề xuất những nhiệm vụ giải pháp cho năm 2024. Qua đó làm cơ sở xác định, triển khai những nhiệm vụ trọng tâm, đột phá năm 2024, tạo sự thống nhất cao trong toàn ngành tuyên giáo, cấp ủy các cấp góp phần thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội, quốc phòng, an ninh, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh.

Vấn đề thứ ba, hội nghị của chúng ta rất vinh dự được đón tiếp đồng chí Lâm Minh Đằng - Phó Bí thư Tỉnh ủy đến tham dự và chỉ đạo. Ban Tổ chức Hội nghị rất mong muốn trân trọng được lắng nghe ý kiến phát biểu định hướng, chỉ đạo của đồng chí để tiếp thêm động lực cho ngành Tuyên giáo thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ năm 2024.

Với tinh thần đó, tôi tuyên bố khai mạc hội nghị tổng kết công tác tuyên giáo; công tác thông tin đối ngoại; tuyên truyền biển, đảo và phân giới cắm mốc, quản lý biên giới năm 2023 và triển khai nhiệm vụ năm 2024.

Thay mặt Chủ trì Hội nghị kính chúc sức khỏe quý đại biểu, chúc Hội nghị thành công tốt đẹp.

Trân trọng kính chào!

 

Tin khác
1 2 3 4 5  ... 
TUYÊN TRUYỀN
Đăng nhập
Thống kê truy cập
  • Đang online: 2
  • Hôm nay: 703
  • Trong tuần: 28 263
  • Tất cả: 8827409

WEBSITE BAN TUYÊN GIÁO TỈNH ỦY TRÀ VINH

Trưởng Ban biên tập: Trần Quốc Tuấn

Chức vụ: Ủy viên Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy.  

Ghi rõ nguồn "Trang tin điện tử Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Trà Vinh" khi phát hành lại thông tin từ website này.

Chung nhan Tin Nhiem Mang

BAN TUYÊN GIÁO TỈNH UỶ TRÀ VINH

Địa chỉ: số 4, Nguyễn Thái Học, Khóm 4, Phường 1, Thành phố Trà Vinh

Điện thoại: 02943.853574 

Email: btgtutravinh@travinh.gov.vn

Website: tuyengiao.travinh.gov.vn