Trà Vinh quán triệt “Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam” của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng
Sáng ngày 09/8/2022, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Trà Vinh tổ chức Hội nghị trực tiếp kết hợp trực tuyến quán triệt những nội dung cốt lõi trong các bài viết, bài phát biểu của Tổng Bí thư về “Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam”.

Hội nghị được tổ chức tại 109 điểm cầu với 3306 đại điểu dự. Đồng chí Ngô Chí Cường, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy dự và chủ trì Hội nghị tại điểm cầu tỉnh.

 PGS.TS, Nguyễn Quốc Dũng, Giám đốc Học viện Chính trị khu vực II triển khai tại hội nghị

Hội nghị được PGS.TS, Nguyễn Quốc Dũng, Giám đốc Học viện Chính trị khu vực II triển khai những nội dung cốt lõi trong các bài viết, bài phát biểu của Tổng Bí thư về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam. Trong đó, tập trung làm rõ những vấn đề lý luận và thực tiễn sự nghiệp đấu tranh cách mạng của nhân dân ta hơn 92 năm qua, nhất là qua hơn 35 năm thực hiện công cuộc đổi mới: sự lựa chọn và kiên định chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh về chủ nghĩa xã hội; khẳng định chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam phù hợp với thực tiễn Việt Nam, phù hợp với xu thế thời đại, luôn lấy mục tiêu con người làm trung tâm; lộ trình, bước đi về những vấn đề có tính quy luật của chủ nghĩa xã hội Việt Nam, do nhân dân Việt Nam thực hiện, thể hiện rất nổi bật với ba trụ cột là: kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa; nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân; và nền dân chủ xã hội chủ nghĩa v.v…  

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, đồng chí Lâm Minh Đằng, Phó Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu cán bộ, đảng viên dự Hội nghị, phải thật sự nêu cao tinh thần trách nhiệm của người lãnh đạo đi học; phải hết sức tập trung nghiên cứu, lắng nghe, tự suy tư, trăn trở, nhìn nhận các vấn đề mà báo cáo viên trình bày; đồng thời tự liên hệ với thực tiễn địa phương, đơn vị và tình hình chung của tỉnh để tự tổng kết thực tiễn, xác định kế hoạch, chương trình, nhiệm vụ, giải pháp công tác sát hợp, cụ thể, hiệu quả; góp phần thi đua triển khai thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XI, Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng, hiện thực hóa mục tiêu đến giữa thế kỷ XXI, nước ta trở thành nước phát triển, thu nhập cao, theo định hướng XHCN.

Tin, ảnh: Hiếu Khang

Tin khác
1 2 3 4 5  ... 
TUYÊN TRUYỀN
Đăng nhập
Thống kê truy cập
  • Đang online: 8
  • Hôm nay: 278
  • Trong tuần: 27 838
  • Tất cả: 8826984

WEBSITE BAN TUYÊN GIÁO TỈNH ỦY TRÀ VINH

Trưởng Ban biên tập: Trần Quốc Tuấn

Chức vụ: Ủy viên Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy.  

Ghi rõ nguồn "Trang tin điện tử Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Trà Vinh" khi phát hành lại thông tin từ website này.

Chung nhan Tin Nhiem Mang

BAN TUYÊN GIÁO TỈNH UỶ TRÀ VINH

Địa chỉ: số 4, Nguyễn Thái Học, Khóm 4, Phường 1, Thành phố Trà Vinh

Điện thoại: 02943.853574 

Email: btgtutravinh@travinh.gov.vn

Website: tuyengiao.travinh.gov.vn