Trà Vinh tổ chức Hội nghị Báo cáo viên cấp tỉnh tháng 8/2022
Sáng ngày 30/8, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Trà Vinh tổ chức Hội nghị Báo cáo viên cấp tỉnh tháng 8/2022 bằng hình thức trực tiếp kết nối trực tuyến. Từ điểm cầu trực tiếp của tỉnh được kết nối trực tuyến đến 115 điểm cầu các huyện, xã, phường, thị trấn, có trên 1.700 đại biểu dự. Đồng chí Trần Quốc Tuấn, Ủy viên Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đến dự và chủ trì Hội nghị.

Đồng chí Trần Quốc Tuấn, Ủy viên Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy phát biểu kết luận và định hướng tuyên truyền

Tại Hội nghị, các đại biểu được đồng chí Nguyễn Thị Bạch Vân, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo, thông tin nội dung: Công tác chuẩn bị cho năm học mới 2022-2023, trong những năm qua được sự quan tâm, chỉ đạo sâu sát của các cấp ủy Đảng, chính quyền đoàn thể, quy mô giáo dục và đào tạo không ngừng được mở rộng; mạng lưới trường lớp được xây dựng rộng khắp cả tỉnh; các hình thức giáo dục và đào tạo từng bước được đa dạng hóa; cơ sở vật chất, trang thiết bị cho trường học được nâng cấp, đầu tư phát triển. Đội ngũ giáo viên và cán bộ quản lý giáo dục ngày càng tăng về số lượng và nâng dần về chất lượng; mặt bằng dân trí được nâng lên rõ rệt. Hệ thống giáo dục mầm non và phổ thông được quan tâm đầu tư xây dựng và phát triển khá vững chắc; chất lượng giáo dục phổ thông có những chuyển biến tích cực. Tuy nhiên, khó khăn hiện nay tình trạng thiếu giáo viên (chủ yếu cấp Mầm non, Tiểu học) trong khi nguồn dự tuyển chưa đáp ứng theo chỉ tiêu tuyển dụng được giao và tình trạng thừa thiếu giáo viên giữa các môn học cấp học THCS và THPT vẫn còn; số lượng giáo viên chưa đạt chuẩn trình độ đào tạo (nhất là cấp Tiểu học) theo Luật Giáo dục 2019 chưa khắc phục nên ảnh hưởng đến việc phân công, bố trí giáo viên dạy lớp đảm bảo cho việc chuẩn bị và thực hiện Chương trình giáo dục phổ thông 2018.

Hiện nay với tinh thần chủ động khẩn trương toàn ngành giáo dục trong tỉnh chuẩn bị các nhiệm vụ thực hiện tốt việc khai giảng năm học mới 2022-2023, vớ một số nhiệm vụ sau: Về cơ sở vật chất, luôn được quan tâm đầu tư, tạo điều kiện thuận lợi cho học sinh đến trường, đáp ứng nhu cầu học tập các cấp học trong toàn tỉnh; Đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục:có sự phát triển cả về số lượng và chất lượng, cơ cấu hợp lý giữa các cấp học, góp phần khắc phục tình trạng thừa thiếu giáo viên của các cấp học.Về sách giáo khoa: Nhà xuất bản in phát hành kịp thời đến các Nhà sách trên địa bàn tỉnh. Nhà trường phối hợp với phụ huynh để đặt mua. Cung ứng đầy đủ kịp thời phục vụ năm học mới. Qua đó, nhằm góp phần thực hiện thành công mục tiêu đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, nâng cao chất lượng giáo dục đào tạo trên địa bàn tỉnh trong thời gian tới.

Thực hiện quan điểm chỉ đạo quan điểm của Đảng, Nhà nước “Giáo dục là quốc sách hàng đầu, là sự nghiệp của Đảng, Nhà nước và của toàn dân”, trên cơ sở thực hiện các Kết luận, Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng các cấp “Về giáo dục và đào tạo”, sự quan tâm tạo điều kiện cũng như sự chỉ đạo quyết liệt của cấp ủy Đảng, chính quyền các cấp, sự hỗ trợ của nhiều tổ chức, cá nhân, cùng với tinh thần nỗ lực phấn đấu, quyết tâm đổi mới sự nghiệp giáo dục, ngành giáo dục tỉnh nhà đã có sự chuyển mình rõ rệt và dần bước vào giai đoạn phát triển mới. 

 Đồng chí Nguyễn Thị Đan Thương, Phó Giám đốc Bảo hiểm xã hội, thông tin nội dung: Kết quả thực hiện các chỉ tiêu về người dân tham gia bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội trên địa bàn tỉnh, phương hướng, nhiệm vụ và giải pháp thực hiện trong những tháng cuối năm 2022, trong năm qua, mặc dù nhận được sự quan tâm chỉ đạo của các cấp, các ngành, sự phối hợp, hỗ trợ của các tổ chức chính trị - xã hội và nhưng do những yếu tố tác động Quyết định số 861/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ và quyết định công nhận xã nông thôn mới, tác động của mức chuẩn hộ nghèo khu vực nông thôn theo quy định mới và quyền lợi của người tham gia khi chính sách thay đổi nên việc phục hồi tỉ lệ bao phủ bảo hiểm y tế và phát triển người tham gia bảo hiểm xã hội gặp nhiều khó khăn và chưa đạt chỉ tiêu nghị quyết năm 2022 đề ra. Trong thời gian tới ngành bảo hiểm xã hội tỉnh chủ động phối hợp hơn nữa với các sở, ngành, các tổ chức chính trị - xã hội, tăng cường tuyên truyền trực tiếp và tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng, qua đó tạo sự lan tỏa rộng rãi, góp phần làm chuyển biến tích cực nhận thức của người dân về chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, tuyên truyền các giải pháp hữu hiệu nhằm tăng nhanh diện bao phủ người tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, hướng tới mục tiêu bảo hiểm xã hội toàn dân và đảm bảo ngày càng tốt hơn quyền lợi của người tham gia bảo hiểm xã hội nhằm đạt mục tiêu mà Nghị quyết đề ra và góp phần xây dựng nền an sinh xã hội của nước ta ngày càng bền vững.

Đồng chí Lê Văn Đông, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp, thông tin nội dung: Chuyển đổi cơ cấu nông nghiệp theo hướng thích ứng với biến đổi khí hậu và nông nghiệp công nghệ cao. Chuyển đổi cơ cấu nông nghiệp là quá trình thay đổi (tăng hoặc giảm) về quy mô, giá trị của các chuyên ngành sản xuất thuộc ngành nông nghiệp theo hướng thích ứng nhiều hơn với nhu cầu thị trường đồng thời phát huy được lợi thế so sánh của từng chuyên ngành, tạo ra cơ cấu ngành nông nghiệp mang tính ổn định cao hơn và phát triển bền vững hơn trong kinh tế thị trường và hội nhập. Nông nghiệp công nghệ cao là nền nông nghiệp được áp dụng những công nghệ mới vào sản xuất, bao gồm: công nghiệp hóa nông nghiệp, tự động hóa, công nghệ thông tin, công nghệ vật liệu mới, công nghệ sinh học và giống cây trồng, vật nuôi có năng suất và chất lượng cao, đạt hiệu quả kinh tế cao trên một đơn vị diện tích và phát triển bền vững trên cơ sở canh tác hữu cơ.

Trong những năm gần đây ngành nông nghiệp Trà Vinh đã phát triển tương đối khá. Sản xuất lương thực, đặc biệt là lúa luôn giữ ổn định trên 01 triệu tấn/năm góp phần đảm bảo an ninh lương thực quốc gia. Thâm canh trở thành xu hướng chủ đạo với việc áp dụng các thành tựu khoa học công nghệ mới về giống, quy trình canh tác, đặc biệt là ứng dụng công nghệ cao.

Tại hội nghị, Đồng chí Lê Văn Đông, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn nêu ra một số nhiệm vụ, giải pháp cần thiết phải “Chuyển mạnh từ sản xuất nông nghiệp sang làm kinh tế nông nghiệp, thúc đẩy chuyển đổi cơ cấu sản xuất nông nghiệp theo hướng nâng cao hiệu quả và khả năng cạnh tranh, nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững, bảo vệ môi trường sinh thái, nâng cao thu nhập cho người dân ở khu vực nông thôn. Tập trung phát triển sản xuất nông nghiệp hàng hóa, nông nghiệp hiện đại, ứng dụng công nghệ cao, công nghệ sạch, công nghệ hữu cơ gắn với chế biến, bảo quản và tiêu thụ các sản phẩm có lợi thế, thích ứng với biến đổi khí hậu và kết nối bền vững với chuỗi cung ứng nông sản của quốc gia và toàn cầu”. Đó là mục tiêu của Chương trình số 13-CTr/TU ngày 26/3/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về phát triển kinh tế nông nghiệp đến năm 2025

Quang cảnh hội nghị

Phát biểu kết luận hội nghị và định hướng công tác tuyên truyền trong thời gian tới, đồng chí Trần Quốc Tuấn, Ủy viên Thường vụ Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đề nghị Ban Tuyên giáo các huyện ủy, thành ủy, thị ủy, các đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy, đội ngũ báo cáo viên các cấp và tuyên truyền viên trong thời gian tới cần quan tâm tập trung tuyên truyền một số nội dung trọng tâm sau:

Một là, tập trung tuyên truyền các nội dung được báo cáo viên trình bày tại Hội nghị, trong đó tăng cường tuyên truyền nâng cao ý thức của người dân về ý nghĩa và tầm quan trọng của việc tham gia bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội tự nguyện để góp phần đạt các chỉ tiêu về bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội của tỉnh trong năm 2022; tích cực tuyên truyền cho người dân về việc chuyển dịch cơ cấu nông nghiệp, nông thôn để thích ứng với biến đổi khí hậu, đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ vào sản xuất nông nghiệp để nông sản đạt chất lượng, hiệu quả và sức cạnh tranh cao, từng bước xây dựng nền nông nghiệp tỉnh Trà Vinh là nền nông nghiệp sinh thái công nghệ cao trong năm 2023; tuyên truyền cho các phụ huynh học sinh nắm vững kiến thức cơ bản và các qui định phòng chống dịch để tư vấn, hướng dẫn cho con em mình khi tựu trường và học trực tiếp tại các lớp học; tăng cường tuyên truyền vận động các tổ chức, cá nhân đồng hành cùng tham gia hỗ trợ, giúp các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn được đến trường đầy đủ…

Hai là, tiếp tục tuyên truyền đậm nét các Nghị quyết Hội nghị lần thứ 5 Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII để cán bộ, đảng viên, nhân dân nắm được đầy đủ nội dung, tinh thần các nghị quyết, từ đó vận dụng có hiệu quả vào thực tiễn cuộc sống và quá trình công tác; tuyên truyền kết quả thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng an ninh, xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị trong những tháng qua và các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp những tháng còn lại của năm 2022. Tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền kết quả việc triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 4, Chỉ thị 05, chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp; việc triển khai thực hiện mô hình “trên làm gương mẫu mực, dưới tích cực làm theo”. Củng cố, nâng cao chất lượng, nhân rộng mô hình học tập và làm theo Bác, tạo sự lan tỏa trong Đảng và ngoài xã hội, góp phần thúc đẩy xây dựng kinh tế - xã hội địa phương phát triển.

Ba là, quán triệt, triển khai thực hiện tốt Công văn số 450-CV/TU ngày 25 tháng 7 năm 2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc tiếp tục tăng cường chỉ đạo
công tác phòng, chống dịch bệnh và các văn bản chỉ đạo của Trung ương, Tỉnh ủy trong công tác phòng, chống dịch bệnh; không chủ quan, lơ là đối với nguy cơ dịch bệnh, đặc biệt là dịch Covid-19. Bám sát sự chỉ đạo, định hướng của Trung ương, của tỉnh chỉ đạo tổ chức tốt công tác tuyên truyền
phòng, chống dịch Covid-19, nhằm giúp cấp ủy, tổ chức Đảng, các cơ quan, tổ chức và Nhân dân nâng cao nhận thức và trách nhiệm, tuyệt đối không chủ quan, lơ là, mất cảnh giác; huy động toàn hệ thống chính trị và Nhân dân tham gia phòng, chống dịch trong bối cảnh mới. Xác định rõ vai trò, trách nhiệm của các cấp ủy, chính quyền, đoàn thể các cấp, chỉ đạo tuyên truyền triển khai quyết liệt các giải pháp đẩy mạnh công tác tiêm chủng vắc xin phòng Covid-19, bảo đảm không bỏ sót đối tượng cần tiêm chủng theo hướng dẫn của Bộ Y tế, tăng tỷ lệ bao phủ vắc xin tại địa phương.

Chú trọng tuyên truyền, khuyến cáo tiếp tục thực hiện tốt, hiệu quả 3 trụ cột phòng, chống dịch (xét nghiệm, cách ly, điều trị) và các giải pháp phòng, chống dịch theo công thức “2K (Khẩu trang, khử khuẩn) + vắc xin + thuốc + điều trị + công nghệ + ý thức người dân và các biện pháp khác” trước sự xuất hiện của biến thể phụ BA.4, BA.5 của Omicron và các biến thể khác; tự giác, tích cực tham gia tiêm vắc xin phòng COVID-19 kịp thời, đầy đủ (mũi 3 và mũi 4 cho người từ 12 tuổi trở lên; liều cơ bản cho trẻ từ 5 đến dưới 12 tuổi theo hướng dẫn của Bộ Y tế, mục tiêu của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ đã đề ra). Tổ chức các đội tuyên truyền, vận động tiêm vắc xin đến từng địa bàn dân cư. Công khai các điểm tiêm chủng trên địa bàn để người dân biết và đi tiêm chủng kịp thời.

Bốn là, tuyên truyền quan điểm, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác thông tin đối ngoại, tuyên truyền biển, đảo, các quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của Việt Nam trên biển theo Luật pháp quốc tế; đảm bảo an ninh - quốc phòng; khai thác bền vững tài nguyên, bảo vệ môi trường; hợp tác quốc tế về những lĩnh vực liên quan, kiên quyết, kiên trì và kịp thời đấu tranh bằng các biện pháp phù hợp đối với các hoạt động vi phạm để bảo vệ vững chắc chủ quyền và các quyền lợi hợp pháp của Việt Nam trên biển Đông.

Tuyên truyền kỷ niệm 60 năm Ngày thiết lập quan hệ ngoại giao (ngày 5/9/1962 - 5/9/2022); Năm hữu nghị Việt Nam - Campuchia 2022. Tuyên truyền khẳng định rõ Việt Nam tiếp tục kiên trì đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ vì hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển, đa phương hóa, đa dạng hóa và hội nhập quốc tế toàn diện và sâu rộng. Tiếp tục củng cố, thúc đẩy quan hệ với các nước, nhất là các nước láng giềng, nước lớn và các đối tác quan trọng, xử lý hài hòa, cân bằng quan hệ giữa các nước.

 Năm là, tuyên truyền, quán triệt và triển khai thực hiện Quyết định 238/TW, ngày 30/9/2020 của Ban Bí thư về ban hành Quy chế phối hợp giữa Ban Tuyên giáo các cấp với cơ quan nhà nước cùng cấp trong việc thực thi pháp luật, triển khai kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, giải quyết các vấn đề nổi cộm, nhân dân quan tâm.

Sáu là, tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ lớn và sự kiện quan trọng của đất nước, của tỉnh như: 77 năm Ngày Cách mạng tháng Tám thành công (19/8/1945 - 19/8/2022) và Ngày Quốc khánh nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945-2/9/2022); kỷ niệm 77 năm Ngày Nam bộ kháng chiến (23/9/1945-23/9/2022); tuyên truyền kỷ niệm 120 năm Ngày sinh đồng chí Lê Hồng Phong (1902-2022). Tuyên truyền giải thưởng sáng tác, quảng bá tác phẩm văn học, nghệ thuật, báo chí với chủ đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” giai đoạn năm 2021-2025; tuyên truyền những điểm nổi bật Đại hội Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tỉnh Trà Vinh lần thứ XI, nhiệm kỳ 2022-2027.

Tin: Thanh Thùy, ảnh: Thanh Trị 

Tin khác
1 2 3 4 5  ... 
TUYÊN TRUYỀN
Đăng nhập
Thống kê truy cập
  • Đang online: 7
  • Hôm nay: 2043
  • Trong tuần: 32 820
  • Tất cả: 8832776

WEBSITE BAN TUYÊN GIÁO TỈNH ỦY TRÀ VINH

Trưởng Ban biên tập: Trần Quốc Tuấn

Chức vụ: Ủy viên Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy.  

Ghi rõ nguồn "Trang tin điện tử Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Trà Vinh" khi phát hành lại thông tin từ website này.

Chung nhan Tin Nhiem Mang

BAN TUYÊN GIÁO TỈNH UỶ TRÀ VINH

Địa chỉ: số 4, Nguyễn Thái Học, Khóm 4, Phường 1, Thành phố Trà Vinh

Điện thoại: 02943.853574 

Email: btgtutravinh@travinh.gov.vn

Website: tuyengiao.travinh.gov.vn