Việc đưa nhanh Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XIII) vào cuộc sống là trách nhiệm, đồng thời cũng là vinh dự đối với mỗi cán bộ, đảng viên và mỗi cán bộ báo chí, xuất bản, trí thức, văn nghệ sĩ

Sáng 21/4, Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức Hội nghị toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt kết luận, quy định Hội nghị Trung ương 4, khóa XIII của Đảng cho lãnh đạo các cơ quan báo chí, xuất bản; lãnh đạo Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam; đại biểu văn nghệ sĩ, trí thức. Đồng chí Lại Xuân Môn, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Thường trực, Ban Tuyên giáo Trung ương chủ trì Hội nghị.

Điểm cầu tỉnh Trà Vinh, đồng chí Nguyễn Thị Trúc Ly, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy dự và chủ trì Hội nghị, có trên 40 đại biểu dự là lãnh đạo, Ban Chấp hành Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh; Lãnh đạo, Ban Chấp hành Hội Văn học- Nghệ thuật tỉnh; đại diện Hội Nhà báo; lãnh đạo Báo Trà Vinh, Đài Phát thanh - Truyền hình Trà Vinh; Trưởng Phòng Báo chí - Xuất bản thuộc Sở Thông tin và Truyền thông; Trưởng, phó phòng, phóng viên, biên tập viên Báo Trà Vinh, Đài Phát thanh - Truyền hình Trà Vinh.

Quang cảnh hội nghị

Tại Hội nghị, các đại biểu được Giáo sư, Tiến sĩ Phùng Hữu Phú, Chủ tịch Hội đồng Khoa học Trung ương, thông tin 02 chuyên đề: Kết luận số 21-KL/TW, ngày 25/10/2021 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XIII) về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” và Quy định số 37-QĐ/TW, ngày 25/10/2021 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XIII) về 19 điều đảng viên không được làm.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Lại Xuân Môn, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo Trung ương đề nghị ngay sau hội nghị này, các đơn vị cần tập trung lãnh đạo, chỉ đạo với tinh thần chủ động, sáng tạo, khẩn trương xây dựng kế hoạch hành động, chương trình thực hiện kết luận, quy định gắn với tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XIII) phù hợp với điều kiện cụ thể của từng cơ quan, đơn vị, sát với chức năng, nhiệm vụ được giao, “Phải làm rất nghiêm túc, thiết thực, có sự phân công trách nhiệm trong lãnh đạo, chỉ đạo cụ thể, rõ ràng, chặt chẽ, tránh hời hợt, hình thức”. Đồng thời, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo Trung ương yêu cầu các cơ quan báo chí, xuất bản cần phát huy cao độ vai trò của hoạt động báo chí, xuất bản, góp phần giáo dục, tạo sự thống nhất trong nhận thức và hành động của mỗi cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân trong nước cũng như kiều bào ở nước ngoài về nội dung của Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XIII); thực hiện tốt vai trò giám sát, phản biện để việc cụ thể hóa, thể chế hóa, tổ chức thực hiện nghị quyết trên thực tế theo tinh thần hội nghị đã đề ra. Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam và đại biểu các văn nghệ sĩ chủ động xây dựng chương trình hành động, kế hoạch hoạt động để cụ thể hóa triển khai thực hiện bài phát biểu của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Hội nghị Văn hóa toàn quốc ngày 24/11/2021; tập trung đào tạo, bồi dưỡng, xây dựng đội ngũ trí thức, văn nghệ sĩ làm công tác văn học nghệ thuật; đáp ứng với yêu cầu và nhiệm vụ trong giai đoạn mới. Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam và đội ngũ trí thức phát huy vai trò, trách nhiệm của tổ chức Đảng, đảng viên trong việc triển khai Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XIII) gắn với việc thực hiện Chỉ thị số 42-CT/TW ngày 16/4/2010 của Bộ Chính trị và Kết luận số 93-KL/TW ngày 20/11/2020 của Ban Bí thư; đẩy mạnh nghiên cứu, chuyển giao, ứng dụng tiến bộ khoa học và công nghệ, đổi mới sáng tạo, nhất là những thành tựu của cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư, để khoa học và công nghệ thực sự là động lực của tăng trưởng kinh tế; tiếp tục quán triệt sâu sắc quan điểm của Đảng về xây dựng đội ngũ trí thức ngày càng lớn mạnh, có chất lượng cao, đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước trong tình hình mới… Đồng chí nhấn mạnh: “Việc nghiên cứu, quán triệt và triển khai đưa nhanh Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XIII) vào cuộc sống là trách nhiệm, đồng thời cũng là vinh dự đối với mỗi cán bộ, đảng viên nói chung và của mỗi cán bộ báo chí, xuất bản, trí thức, văn nghệ sĩ nói riêng, nhằm thực hiện tốt Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh toàn diện”.

Tin, ảnh Thanh Thùy

 

 

 

 

Tin khác
1 2 3 4 5  ... 
TUYÊN TRUYỀN
Đăng nhập
Thống kê truy cập
  • Đang online: 6
  • Hôm nay: 1735
  • Trong tuần: 32 512
  • Tất cả: 8832468

WEBSITE BAN TUYÊN GIÁO TỈNH ỦY TRÀ VINH

Trưởng Ban biên tập: Trần Quốc Tuấn

Chức vụ: Ủy viên Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy.  

Ghi rõ nguồn "Trang tin điện tử Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Trà Vinh" khi phát hành lại thông tin từ website này.

Chung nhan Tin Nhiem Mang

BAN TUYÊN GIÁO TỈNH UỶ TRÀ VINH

Địa chỉ: số 4, Nguyễn Thái Học, Khóm 4, Phường 1, Thành phố Trà Vinh

Điện thoại: 02943.853574 

Email: btgtutravinh@travinh.gov.vn

Website: tuyengiao.travinh.gov.vn