Xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh; đưa chủ trương, nghị quyết của Đảng vào cuộc sống, để nâng cao chất lượng đời sống nhân dân
Thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Trà Vinh lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020 - 2025, với quyết tâm phấn đấu Trà Vinh đạt chuẩn nông thôn mới trước năm 2025, là tỉnh phát triển trong nhóm đầu của khu vực đồng bằng sông Cửu Long trước năm 2030. Năm 2022 là năm thứ hai thực hiện Nghị quyết, dù trong bối cảnh còn nhiều khó khăn nhưng Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân tỉnh Trà Vinh luôn đoàn kết, nỗ lực, khắc phục khó khăn, nêu cao tinh thần chủ động, sáng tạo, đưa chủ trương, Nghị quyết của Đảng, Nhà nước đi vào cuộc sống, nâng cao chất lượng đời sống của nhân dân.

Nghị quyết của Tỉnh ủy năm 2022 với mục tiêu đặt ra là: Tập trung quyết liệt, đẩy mạnh phục hồi và phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội sau đại dịch Covid-19, đã được các cấp, các ngành và nhân dân trong tỉnh tập trung quyết liệt triển khai thực hiện ngay từ đầu năm cùng các Nghị quyết của Ban Chấp hành Trung ương, Quốc hội, Chính phủ về thích ứng linh hoạt, an toàn, phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội đã đạt những kết quả tích cực lập thành tích chào mừng kỷ niệm 30 năm tái lập tỉnh Trà Vinh diễn ra vào thời điểm tháng 4 năm 2022 và các ngày lễ lớn của Tỉnh.

Nhờ có sự tập trung quyết liệt đã có 28/30 chỉ tiêu đạt và vượt so với Nghị quyết. Tăng trưởng GRDP năm 2022 đạt 3,45%; trong đó khu vực I tăng 2,29%; khu vực II âm 4,93% (do không đạt chỉ tiêu sản xuất điện); khu vực III tăng 15,67; GRDP bình quân đầu người đạt 71,07 triệu đồng/người, đạt 106% Nghị quyết, tăng 8,24 triệu đồng so năm 2021. Tổng thu ngân sách 14.566 tỷ, vượt 40,97% Nghị quyết; trong đó thu nội địa 5.419 tỷ đồng, đạt 104,6% Nghị quyết, tăng 7,1% so cùng kỳ. Xây dựng nông thôn mới, trong năm có thêm 04 xã đạt 19/19 tiêu chí, 10 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao (đạt chỉ tiêu Nghị quyết). Đến nay, toàn tỉnh có 100% xã đạt chuẩn nông thôn mới, 35 xã đạt nông thôn mới nâng cao (chiếm 41,18% tổng số xã); 08/09 huyện, thị xã, thành phố đạt chuẩn và hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới (trong đó huyện Cầu Ngang, huyện Duyên Hải cơ bản đạt 9/9 tiêu chí nông thôn mới).

Một số công trình lớn đã hoàn thành đưa vào sử dụng như: Bệnh viện đa khoa 700 giường; trạm bơm kênh 3 tháng 2, các nhà máy nước sạch, thi công giai đoạn 2 luồng cho tàu biển có tải trọng lớn vào sông Hậu; tiếp tục đầu tư các dự án điện gió; tập trung xây dựng bến số 1 Cảng tổng hợp Định An; tỉnh đang phối hợp với Bộ Giao thông Vận tải chuẩn bị các bước thực hiện dự án đường hành lang ven biển, cầu Đại Ngãi và nhiều công trình quan trọng khác...

Các ngành, các cấp tập trung triển khai kịp thời các chính sách người có công, chính sách dân tộc, tôn giáo; an sinh xã hội, nhất là tập trung chăm lo cho người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn, trong năm, toàn tỉnh đã vận động trên 182 tỷ đồng; hỗ trợ hàng tháng cho 1.116 hộ nghèo thuộc diện chính sách bảo trợ xã hội là người neo đơn từ đủ 60 tuổi trở lên; xây dựng mới và sửa chữa 1.019 nhà đại đoàn kết, nhà tình nghĩa; tiếp tục triển khai hỗ trợ cho gia đình chính sách xây dựng, sửa chữa nhà ở, đã thực hiện 1.817/1.943 căn, giải ngân đạt 91,35%; đang triển khai hỗ trợ nhà ở cho 915 hộ nghèo, hộ người cao tuổi thuộc hộ cận nghèo với tổng kinh phí 38,6 tỷ đồng; đồng thời triển khai hỗ trợ nhà ở cho 462 hộ cận nghèo với số tiền trên 19,3 tỷ đồng. Đến nay toàn tỉnh cơ bản thực hiện xong đề án hỗ trợ nhà ở cho gia đình người có công với cách mạng khó khăn về nhà ở và đề án hỗ trợ nhà ở cho hộ nghèo, hộ cận nghèo khó khăn về nhà ở.

Công tác giảm nghèo bền vững tiếp tục đạt kết quả quan trọng. Đến cuối năm 2022, kéo giảm 1,68% hộ nghèo; trong đó, kéo giảm 3,59% hộ nghèo đồng bào Khmer. Hiện còn 1,88% hộ nghèo, trong đó, hộ nghèo dân tộc Khmer còn 3,6%. Kéo giảm 2,2% hộ cận nghèo, hiện còn 3,8%. Hộ có mức sống trung bình, có thu nhập khá, giàu ngày càng tăng. Cụ thể, hộ có mức sống trung bình, hiện có 122.603 hộ, chiếm tỷ lệ 42,77% (tăng 6.152 hộ so với năm 2021); hộ có thu nhập khá: 131.241 hộ, chiếm tỷ lệ 45,79% (tăng 5.157 hộ so với năm 2021); hộ giàu: 11.614 hộ, chiếm tỷ lệ 4,05% so với số hộ dân cư toàn tỉnh (tăng 514 hộ so với năm 2021).

Thực hiện tốt 03 Chương trình mục tiêu quốc gia, giải quyết việc làm, chăm lo phát triển văn hóa, giáo dục, y tế có nhiều kết quả tích cực. Hoạt động văn hóa, thể thao được tổ chức thường xuyên; tiếp tục nâng cao chất lượng phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”; hoạt động du lịch ngày càng có những chuyển biến tích cực,... Quan tâm đầu tư, phát triển y tế, chủ động phòng, chống hiệu quả các dịch bệnh; chú trọng chất lượng khám, chữa bệnh, dịch vụ y tế, chăm sóc sức khỏe người dân. Đến nay, 100% trạm y tế xã có bác sĩ làm việc; đạt 26,41 giường bệnh/vạn dân; 9,4 bác sĩ/vạn dân; 100% xã đạt tiêu chí quốc gia về y tế; tỷ lệ bao phủ bảo hiểm y tế đạt 90,43%. Ngành giáo dục chủ động, linh hoạt trong chỉ đạo, điều hành, kịp thời chuyển đổi kế hoạch học tập, giảng dạy phù hợp với thực tiễn, tập trung nhiều giải pháp để nâng cao chất lượng giáo dục, khắc phục những hẫng hụt kiến thức của học sinh trong thời gian giãn cách xã hội phòng chống dịch; tăng cường đầu tư cơ sở vật chất trường, lớp học, theo hướng kiên cố, đáp ứng yêu cầu phục vụ hoạt động giáo dục (23 trường học đạt chuẩn quốc gia); phát huy hiệu quả kênh Truyền hình Trà Vinh 2 trong công tác dạy và học.

Công tác giữ vững an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội được tăng cường. Hoạt động tư pháp được đẩy mạnh; công tác đối thoại, giải quyết khiếu nại, tố cáo và tiếp công dân được quan tâm thực hiện tốt hơn.

Công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị đã có sự tập trung. Thường xuyên kiểm tra, đôn đốc, phát huy tính chủ động, sáng tạo, nâng cao  hiệu lực, hiệu quả hoạt động của cấp ủy đảng và chính quyền các cấp; tăng cường siết chặt kỷ luật, kỷ cương, đẩy mạnh phân cấp, phân quyền, phân công rõ trách nhiệm, tránh chồng chéo, trùng lắp, đùn đẩy trách nhiệm. Tỉnh ủy đã ban hành và tập trung thực hiện phương châm hành động của cả nhiệm kỳ là: “Đoàn kết, Kỷ cương, Hành động, Sáng tạo, Đột phá, Phát triển”.

Chỉ đạo chủ động rà soát, bổ sung quy hoạch, xây dựng quy hoạch cán bộ cho trước mắt và lâu dài; sắp xếp, điều động, bổ nhiệm cán bộ đảm bảo nguyên tắc tập trung dân chủ, đảm bảo đủ điều kiện, tiêu chuẩn cán bộ, đúng quy trình, chọn những cán bộ đủ năng lực có nhiều tâm huyết, trách nhiệm cao, mạnh dạn giao việc và thường xuyên góp ý, giúp đỡ để hoàn thành tốt nhiệm vụ. Đồng thời quan tâm công tác giáo dục chính trị tư tưởng, Tỉnh ủy đã ban hành và triển khai thực hiện Đề án Đổi mới công tác tư tưởng của Đảng bộ tỉnh Trà Vinh trong tình hình mới. Triển khai sâu rộng đợt sinh hoạt chính trị, tư tưởng về nội dung tác phẩm “Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam” của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Tiếp tục thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, XII); Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị “về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, xây dựng và nhân rộng thực hiện mô hình “Trên làm gương mẫu mực, dưới tích cực làm theo”, mô hình chi bộ 4 tốt… qua đó hiệu quả lãnh đạo điều hành thực hiện nhiệm vụ chính trị có sự chuyển biến nâng lên rõ nét.

Nội dung, phương thức hoạt động của Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội, các Hội quần chúng do Đảng, Nhà nước giao nhiệm vụ ngày càng được đổi mới, đi vào chiều sâu, bám sát nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ; thực hiện tốt công tác giám sát, tổ chức phản biện xã hội, đối thoại, góp ý xây dựng Đảng, chính quyền... Qua các phong trào hành động của các tổ chức chính trị - xã hội đã kết nạp được 59.820 đoàn viên, hội viên, đến nay toàn tỉnh có 868.969 đoàn viên, hội viên đạt tỷ lệ 90,6% dân số trong điều kiện tập hợp.

Những kết quả đạt được trong năm 2022 là rất phấn khởi, Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh ghi nhận và biểu dương sự quyết tâm, quyết liệt vượt khó vươn lên của các cấp, các ngành, nhân dân và doanh nghiệp trong toàn tỉnh đã phấn đấu đạt được trong năm vừa qua. Triển khai thực hiện Nghị quyết năm 2023 tiếp tục được dự báo còn nhiều khó khăn: Tình hình kinh tế và chính trị thế giới còn diễn biến phức tạp đã làm cho chuỗi cung ứng bị gián đoạn, giá dầu thô, lương thực, thực phẩm và nhiều vật tư, nguyên liệu đầu vào tăng mạnh, lạm phát tăng cao đột biến ở hầu hết các quốc gia và đối tác lớn. Ở trong nước, bên cạnh những thời cơ, thuận lợi, chúng ta tiếp tục phải đối mặt với những khó khăn, thách thức mới, nặng nề hơn. Trong tỉnh cũng còn những khó khăn đáng quan tâm: Giá trị sản xuất công nghiệp đạt thấp; thu hút đầu tư còn ít; vốn đầu tư toàn xã hội giảm; chỉ số PCI giảm. Điều kiện sản xuất khó khăn, giá cả vật tư đầu vào cho sản xuất nông nghiệp tăng; một số dịch bệnh trên cây trồng, vật nuôi tiềm ẩn phát sinh khó kiểm soát; một số mặt hàng nông sản đầu ra không ổn định; dịch bệnh nguy hiểm trên người còn diễn biến khá phức tạp...

Năm 2023 là năm có ý nghĩa đặc biệt quan trọng đối với kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XI, toàn hệ thống chính trị tỉnh nhà phải tiếp tục phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, khơi dậy khát vọng xây dựng quê hương Trà Vinh phát triển bền vững trong giai đoạn mới, cần tập trung thực hiện tốt một số nhiệm vụ trọng tâm sau:

 


Một là, tăng cường xây dựng Đảng bộ vững mạnh về chính trị, tư tưởng, đạo đức, tổ chức và cán bộ; kiên định chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh. Tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, tích cực đấu tranh phòng, chống các quan điểm sai trái, thù địch. Triển khai thực hiện đồng bộ việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh với đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”. Đẩy mạnh công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực. Thực hiện hiệu quả mô hình “Trên làm gương mẫu mực, dưới tích cực làm theo”.

Hai là, tiếp tục rà soát, kiện toàn tổ chức bộ máy, sắp xếp vị trí việc làm bảo đảm đồng bộ, thống nhất, hoạt động hiệu lực, hiệu quả gắn với cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức chuyên môn sâu. Củng cố tổ chức cơ sở đảng và đội ngũ đảng viên. Quan tâm nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ; tăng cường kiểm tra, giám sát; làm tốt công tác giáo dục chính trị, tư tưởng gắn với phân công nhiệm vụ cho đảng viên.

Ba là, tiếp tục nâng cao hiệu quả hoạt động của chính quyền, bảo đảm hoạt động hiệu lực, hiệu quả; tăng cường kỷ luật, kỷ cương, xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ; nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động, phục vụ của cơ quan hành chính công. Nâng cao chất lượng các kỳ họp Hội đồng nhân dân các cấp và chất lượng các cuộc tiếp xúc cử tri của đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp.

Bốn là, tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội và các Hội quần chúng được Đảng, Nhà nước giao nhiệm vụ theo hướng chủ động nắm tình hình tư tưởng, tâm trạng, dư luận xã hội, tăng cường giám sát việc giải quyết kiến nghị của nhân dân, nâng cao hiệu quả hoạt động phản biện xã hội. Tiếp tục vận động nguồn lực xã hội chăm lo cho người có công, người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn. Lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức các phong trào thi đua yêu nước thiết thực, hiệu quả; tích cực biểu dương, khen thưởng kịp thời những mô hình điển hình tiên tiến, người tốt, việc tốt, cách làm hay, sáng tạo và triển khai nhân rộng.

Năm là, thực hiện đồng bộ giữa phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội với chăm lo xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, tiếp tục đẩy mạnh phát triển nguồn nhân lực đáp ứng với yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới. Đồng thời, xây dựng đội ngũ cán bộ có tâm có tầm là khâu quan trọng quyết định các nhiệm vụ chính trị được giao để quyết tâm thực hiện đạt các chỉ tiêu Nghị quyết của Tỉnh ủy năm 2023, nhất là các chỉ tiêu quan trọng như: Phải xây dựng 80% trở lên hoàn thành tốt nhiệm vụ thực chất; phấn đấu GRDP tăng trưởng 7,5%, thu nhập bình quân đầu người 75,96 triệu đồng, thu nội địa hơn 5.701 tỷ đồng và nhiều chỉ tiêu quan trọng khác...

Sáu là, thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở và quyền làm chủ của nhân dân. Tăng cường giữ vững quốc phòng - an ninh, bảo đảm ổn định chính trị - xã hội.

 

Để khát vọng phát triển tỉnh Trà Vinh giàu đẹp, văn minh, nhân ái, nghĩa tình” trở thành hiện thực, Tỉnh ủy yêu cầu từng cán bộ, đảng viên, đoàn viên, lực lượng vũ trang và các tầng lớp nhân dân, doanh nghiệp trong tỉnh tiếp tục phát huy truyền thống anh hùng, nêu cao tinh thần quyết tâm, ý chí tự lực, tự cường, khác vọng vươn lên, tinh thần cách mạng tiến công, thi đua lao động sản xuất, học tập, sáng tạo, phát huy có hiệu quả những tiềm năng, lợi thế, tranh thủ tối đa thời cơ, khắc phục mọi khó khăn, vượt qua thách thức để hiện thực hóa khát vọng vươn lên.

Ngô Chí Cường

Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy,

Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội khóa XV đơn vị tỉnh Trà Vinh

Tin khác
1 2 3 4 5  ... 
TUYÊN TRUYỀN
Đăng nhập
Thống kê truy cập
  • Đang online: 6
  • Hôm nay: 1875
  • Trong tuần: 32 652
  • Tất cả: 8832608

WEBSITE BAN TUYÊN GIÁO TỈNH ỦY TRÀ VINH

Trưởng Ban biên tập: Trần Quốc Tuấn

Chức vụ: Ủy viên Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy.  

Ghi rõ nguồn "Trang tin điện tử Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Trà Vinh" khi phát hành lại thông tin từ website này.

Chung nhan Tin Nhiem Mang

BAN TUYÊN GIÁO TỈNH UỶ TRÀ VINH

Địa chỉ: số 4, Nguyễn Thái Học, Khóm 4, Phường 1, Thành phố Trà Vinh

Điện thoại: 02943.853574 

Email: btgtutravinh@travinh.gov.vn

Website: tuyengiao.travinh.gov.vn