Xây dựng nền báo chí, truyền thông chuyên nghiệp, nhân văn và hiện đại
Cách đây 98 năm, ngày 21/6/1925, Cơ quan ngôn luận của tổ chức “Việt Nam Thanh niên Cách mạng đồng chí Hội”- Báo Thanh niên do lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc sáng lập đã ra số đầu tiên, đây là tờ báo cách mạng đầu tiên của nước ta. Ngày 05/02/1985, theo Quyết định của Ban Bí thư số 52-QĐ/TW lấy ngày 21/6 hằng năm là Ngày Báo chí Việt Nam. Dịp này, mỗi người làm báo lại càng nhớ Bác, vị lãnh tụ muôn vàn kính yêu của Đảng, dân tộc ta, một nhà báo cách mạng vĩ đại và cũng là người khai sinh ra nền báo chí cách mạng Việt Nam.

 

Báo Thanh Niên được coi là cơ quan ngôn luận của tổ chức “Việt Nam Thanh niên Cách mạng đồng chí Hội”. Nguồn: Bảo tàng Hồ Chí Minh, chi nhánh TP Hồ Chí Minh

Phát huy truyền thống lịch sử vẻ vang của Báo chí cách mạng Việt Nam, đội ngũ người làm báo đã đồng hành cùng dân tộc suốt gần một thế kỷ qua và có nhiều đóng góp rất quan trọng vào sự nghiệp giải phóng dân tộc cũng như trong công cuộc xây dựng và bảo vệ đất nước. Trong mọi giai đoạn của cách mạng, Ðảng và Nhà nước ta luôn quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, tạo điều kiện để báo chí hoạt động và phát triển, chăm lo đào tạo, bồi dưỡng phát triển đội ngũ người làm báo cách mạng.

Những đóng góp quan trọng, những thành tích nổi bật của đội ngũ những người làm báo trong 98 năm qua đã làm sáng ngời truyền thống vẻ vang của báo chí và đội ngũ người làm báo cách mạng. Ðó là tinh thần đoàn kết, là sự gắn bó máu thịt với Nhân dân, trung thành tuyệt đối với Ðảng, với Tổ quốc và dân tộc. Ðó là tinh thần chiến đấu và phẩm chất tiên phong, luôn có mặt nơi đầu sóng ngọn gió và sẵn sàng xả thân vì sự nghiệp cách mạng, kiên quyết bảo vệ công lý và lẽ phải. Luôn đổi mới sáng tạo, phát hiện, khẳng định và bảo vệ cái mới, cố gắng cập nhật kiến thức, rèn luyện kỹ năng để tác nghiệp trên tất cả các loại hình báo chí, sử dụng công nghệ làm báo tiên tiến, hiện đại.

Bác Hồ với các phóng viên báo chí. Ảnh: hochiminh.vn

Chính từ việc nhận thức được vai trò tầm quan trọng của báo chí trên mặt trận tư tưởng nên khi vừa tái lập tỉnh Trà Vinh (tháng 5 năm 1992), Tỉnh ủy, UBND tỉnh đã chỉ đạo nhanh chóng thành lập các cơ quan báo chí, từ khi thành lập đến nay đội ngũ những người làm báo của tỉnh đã có bước trưởng thành rõ nét. Năng lực, trình độ, chuyên môn nghề nghiệp ngày càng được nâng lên. Đa số người làm báo tâm huyết, say mê nghề nghiệp hơn, ý thức sâu sắc trách nhiệm trước Đảng, Nhà nước và Nhân dân.

Hiện nay, tỉnh Trà Vinh có 02 cơ quan báo chí, gồm: Đài Phát thanh và Truyền hình Trà Vinh, Báo Trà Vinh (Báo in và Báo điện tử) và 02 tạp chí, gồm: Tạp chí Văn nghệ thuộc Hội Văn học Nghệ thuật, tạp chí Khoa học thuộc Trường Đại học Trà Vinh. Cùng với đó là nhiều cơ quan, đơn vị có hoạt động mang tính chất thông tin báo chí.

Từng cơ quan báo chí đều có những đổi mới và phát triển. Cơ sở vật chất, kỹ thuật, trang thiết bị, trình độ, công nghệ của báo chí ngày càng được tăng cường. Điều kiện hoạt động nghề nghiệp của các nhà báo ngày càng thuận lợi hơn. Đặc biệt trong thời đại thông tin bùng nổ mạnh mẽ, các cơ quan báo chí và người làm báo đã nỗ lực tôi luyện phẩm chất nghề nghiệp, có trách nhiệm với mỗi sản phẩm báo chí thực hiện chức năng thông tin và định hướng dư luận. Trong những năm qua, báo chí tỉnh nhà đã thực hiện tốt vai trò là tiếng nói của Đảng bộ, chính quyền, tổ chức chính trị - xã hội và là diễn đàn của nhân dân. Báo chí phát triển về số lượng, loại hình.

Đồng chí  Trần Quốc Tuấn, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy gặp mặt, chúc Tết văn nghệ sĩ, trí thức và vận động viên tiêu biểu nhân dịp tết Nguyên đán Quý Mão 2023.

Ngoài Báo in (chữ Việt, chữ Khmer), tỉnh có Báo Trà Vinh điện tử qua đây thông tin được cung cấp nhanh nhạy, kịp thời, mang tính thời sự cao. Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh ngoài thông tin, tuyên truyền qua kênh chính thức trước đây, còn mở rộng tuyên truyền qua các trang fanpage, youtube, zalo... Đội ngũ người làm báo, số lượng người đọc báo, nghe, xem đài ngày càng tăng; tác động, ảnh hưởng của báo chí từng bước được lan tỏa rộng hơn. Báo chí hoạt động đúng tôn chỉ, mục đích, từng bước nâng cao chất lượng tuyên truyền chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, các Chỉ thị, Nghị quyết của cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương, cũng như biểu dương các điển hình tiên tiến, phê bình, đấu tranh với các hành vi tiêu cực, tệ nạn trong xã hội chống "diễn biến hòa bình"; phản ánh kịp thời tâm tư, nguyện vọng của nhân dân ….được lãnh đạo tỉnh, các cấp, các ngành, bạn đọc, nghe, xem đài đánh giá cao, góp phần tích cực vào thành tựu phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh và xây dựng hệ thống chính trị của tỉnh.

ảnh: Báo Trà Vinh

Trong thời gian qua vai trò, trách nhiệm đội ngũ những người làm báo được thể hiện rất rõ trong mọi chặng đường đi lên cũng như những lúc khó khăn của tỉnh nhà. Trong quá trình đổi mới, tiến lên công nghiệp hóa, hiện đại hóa; đội ngũ những người làm báo đã đóng vai trò tích cực trong việc quảng bá vùng đất Trà Vinh giàu tiềm năng, lợi thế, con người Trà Vinh cần cù, sáng tạo, mến khách... từ đó góp phần mở ra cơ hội để thu hút đầu tư phát triển kinh tế, xã hội. Đội ngũ người làm báo Trà Vinh cũng luôn đoàn kết, nâng cao về trình độ chính trị, văn hóa, nghiệp vụ, đạo đức nghề nghiệp, thực hiện tốt vai trò là cầu nối giữa Đảng với Nhân dân. Vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan báo chí được đề cao, nỗ lực trong chỉ đạo điều hành, tháo gỡ khó khăn, quyết tâm thực hiện tốt nhiệm vụ tuyên truyền.

Dù ở thời kỳ nào, các nhà báo vẫn luôn tôi rèn bản lĩnh, đạo đức nghề nghiệp và trách nhiệm xã hội đối với công chúng; xây dựng và rèn luyện bản lĩnh của người cầm bút để thực sự trở thành chiến sỹ tiên phong trên mặt trận văn hóa - tư tưởng của Đảng, xứng đáng với sự tin yêu, kỳ vọng của Nhân dân, góp phần xây dựng nền báo chí cách mạng Việt Nam giàu tính chiến đấu, nhân văn, chuyên nghiệp và hiện đại vì lợi ích của đất nước, của tỉnh nhà và Nhân dân.

Đồng chí Lâm Minh Đằng, Phó Bí thư Tỉnh ủy phát biểu chỉ đạo tại buổi họp mặt báo chí, văn nghệ sĩ và đội ngũ trí thức Xuân Quý Mão 2023

Trước tình hình đó, với những yêu cầu, nhiệm vụ đặt ra trong giai đoạn hiện nay, để hoạt động báo chí tỉnh nhà phát huy được thế mạnh, thực hiện tốt vai trò là cơ quan ngôn luận, cơ quan thông tin của tỉnh, trong thời gian tới, các cơ quan báo chí, cán bộ, phóng viên, những người làm báo của tỉnh quan tâm, tập trung thực hiện tốt một số nhiệm vụ sau:

Thứ nhất, quán triệt sâu sắc mục tiêu xây dựng nền báo chí, truyền thông chuyên nghiệp, nhân văn và hiện đại theo tinh thần Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, luôn thể hiện tính cách mạng, đi đầu trong những vấn đề lớn của đất nước; là vũ khí tư tưởng sắc bén bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, lợi ích quốc gia, dân tộc; khơi dậy khát vọng phát triển, những giá trị cốt lõi của đất nước và dân tộc; cổ vũ mạnh mẽ tinh thần tự lực, tự cường, đổi mới sáng tạo, xây dựng nền kinh tế độc lập, tự chủ gắn với tích cực, chủ động hội nhập quốc tế sâu rộng, thực chất, hiệu quả.

Thứ hai, tiếp tục phát huy truyền thống tốt đẹp của báo chí cách mạng Việt Nam, làm tốt hơn nữa công tác tuyên truyền, là cầu nối để đưa những chủ trương, đường lối, của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, nhất là những chủ trương, chính sách lớn của tỉnh tới nhân dân trong tỉnh, từ đó tạo sự đồng thuận trong quá trình tổ chức thực hiện. Tiếp tục cung cấp thông tin chính xác, kịp thời, trung thực, minh bạch, phản ánh và tìm ra những khó khăn, vướng mắc, giải pháp cho những vấn đề thực tiễn đặt ra; phát hiện, biểu dương những nhân tố mới, người tốt, việc tốt, “lấy cái đẹp dẹp cái xấu”, “lấy tích cực đẩy lùi tiêu cực” để nhân dân có niềm tin vào các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước. Đặc biệt là, tuyên truyền sâu, rộng về 06 nhiệm vụ trọng tâm và 03 nhiệm vụ đột phá chiến lược của Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Trà Vinh lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020-2025 đã đề ra, cũng như khát vọng phấn đấu của tỉnh là “Trà Vinh đạt chuẩn Nông thôn mới trước năm 2025, là tỉnh phát triển trong nhóm đầu của khu vực Đồng bằng sông Cửu Long trước năm 2030”. Đặc biệt, nhấn mạnh những kết quả nổi bật của các địa phương, đơn vị qua nửa nhiệm kỳ Đại hội.

Thứ ba, chủ động đấu tranh với những thông tin xuyên tạc, xấu độc, sai sự thật, chống phá Đảng, Nhà nước, sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Tích cực hơn nữa trong tham gia vào công cuộc phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, lãng phí.

Thứ tư, phát huy hơn nữa vai trò làm chủ của nhân dân, là động lực khích lệ nhân dân, thu hút được sự tham gia tích cực của người dân, làm sao để “dân biết, dân hiểu, dân tin, dân theo, dân làm”, để người dân thực sự là trung tâm, là chủ thể, là mục tiêu và là động lực, nguồn lực cho phát triển. Thực hiện tốt vai trò giám sát, phản biện xã hội đối với những vấn đề lớn của đất nước, của tỉnh.

Thứ năm, người làm báo phải không ngừng trau dồi kiến thức, nâng cao trình độ, rèn luyện bản lĩnh chính trị, nêu cao trách nhiệm xã hội, đạo đức nghề nghiệp trong sáng, nhân văn; nhiệt huyết, thông tin nhanh, chính xác, khách quan, chân thực, kịp thời, có trách nhiệm, văn hóa; không để bị chi phối, suy thoái trước những “cám dỗ”, làm mất đi tính khách quan, trung thực trong mỗi tác phẩm báo chí.

Trần Quốc Tuấn

UVTV, Đại biểu Quốc hội đơn vị tỉnh Trà Vinh khóa XV,

Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy

Tin khác
1 2 3 4 5  ... 
TUYÊN TRUYỀN
Đăng nhập
Thống kê truy cập
  • Đang online: 4
  • Hôm nay: 4076
  • Trong tuần: 8 453
  • Tất cả: 8806501

WEBSITE BAN TUYÊN GIÁO TỈNH ỦY TRÀ VINH

Trưởng Ban biên tập: Trần Quốc Tuấn

Chức vụ: Ủy viên Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy.  

Ghi rõ nguồn "Trang tin điện tử Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Trà Vinh" khi phát hành lại thông tin từ website này.

Chung nhan Tin Nhiem Mang

BAN TUYÊN GIÁO TỈNH UỶ TRÀ VINH

Địa chỉ: số 4, Nguyễn Thái Học, Khóm 4, Phường 1, Thành phố Trà Vinh

Điện thoại: 02943.853574 

Email: btgtutravinh@travinh.gov.vn

Website: tuyengiao.travinh.gov.vn